Teaterförbundets arbete för utländska artister

Nyligen uppmärksammades i media Teaterförbundets roll när det gäller rätten för en vitrysk cirkusartist att få kollektivavtalsenlig lön och sjukpenning från Försäkringskassan.

Bakgrunden till detta är att arbetsgivare som vill anställa personer från länder utom EU/EES-området för arbete i Sverige måste söka arbetstillstånd hos Migrationsverket. För att arbetsgivaren ska få tillstånd att anställa cirkusartister krävs ett yttrande från Teaterförbundet vilket gör att de flesta cirkusföretag väljer att teckna kollektivavtal med Teaterförbundet. I det aktuella fallet finns uppgifter om att arbetsgivaren har skrivit dubbla kontrakt där villkoren för artisten inte var förenliga med kollektivavtalet.

– Teaterförbundets medverkan bidrar till att skapa bättre villkor för de utlänska artisterna även om vi har begränsade möjligheter att följa upp om arbetsgivarna missbrukar systemet. Oavsett om de utländska artisterna är medlemmar i Teaterförbundet, är det viktigt att vi arbetar för att alla har kollektivavtalsenliga villkor på den svenska arbetsmarknaden, säger Pierre Ström som är ordförande för Artistavdelningen i Teaterförbundet och har förbundets uppdrag att yttra sig till Migrationsverket.

Pierre Ström ansvarar även för yttranden om anställningsstöd och lönebidrag som Arbetsförmedlingen ger ut på scen- och filmområdet.
Har du frågor kontakta Pierre Ström: pierre@pierrestrom.se