Teaterförbundets Faktureringsservice upphör

Teaterförbundet avvecklar sin faktureringsservice under våren 2020. Medlemmar som inte har egen firma uppmanas att begära anställning, även för korta uppdrag, då det ger det bästa skyddet för arbetstagare. Från den 31 januari tar Faktureringsservice inte emot fler nya ärenden för uppdrag som ännu inte har genomförts. Från den 29 februari avvecklas verksamheten och vi tar inte emot några fler ärenden.

Teaterförbundets Servicebolag startade 2001 en faktureringsservice för att hjälpa medlemmar utan egen firma att få betalt för enstaka uppdrag. Vid denna tidpunkt fanns det få liknande tjänster och det sågs som en service till medlemmarna. Förbundet har dock i sin rådgivning uppmuntrat medlemmarna att hävda rätten till anställning även för kortare uppdrag om de inte har egen firma, då användandet av faktureringsservice även riskerar att ge problem med a-kassan.

Frågan om hur faktureringsföretag lever upp till sitt arbetsmiljöansvar har under senare år fått ökad uppmärksamhet. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka frågan genom inspektioner hos ett stort antal faktureringsföretag. I slutet av november 2019 kom Arbetsmiljöverket till Teaterförbundets Servicebolag.

Den 20 januari återkom de med resultatet av inspektionen. Enligt Arbetsmiljöverket är Teaterförbundets Servicebolag tvunget att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet för de anställda som de fakturerar för. Handlingsplaner för hur riskerna ska avhjälpas ska också tas fram. Om Servicebolaget inte åtgärdar de brister som påtalas får det konsekvenser.

Teaterförbundet ser inga möjligheter att i nuvarande läge uppfylla de krav som påtalas i Arbetsmiljöverkets inspektion och har beslutat att avveckla sin faktureringsservice.

Från och med den 31 januari tar vi inte emot nya uppdrag som ännu inte genomförts. Från och med 29 februari tar vi inte emot några uppdrag alls. Därefter kommer verksamheten successivt att avvecklas under våren.

För vidare information om faktureringsservice under övergångsperioden kontakta Gustav Målqvist, administrativ chef, gustav.malqvist@teaterforbundet.se och 08-441 13 00.