Teaterförbundets guldmedalj till Inga Landgré

Teaterförbundets Guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning” har tilldelats skådespelaren Inga Landgré. Samtidigt förärades ett trettiotal medlemmar i Teaterförbundet olika stipendier, bland andra Pernilla August, Özz Nûjen, Melinda Kinnaman och Allan Svensson.

– Inga Landgré har en enastående karriär som skådespelare och den sträcker sig över ett halvt sekel. I drygt 50-talet filmer såväl som på många av landets scener har vi kunnat se en rad djuplodande kvinnoporträtt. Från den romantiska unga flickan till den mogna kvinnan, och även matriarken i den internationella storfilmen The Girl with the Dragon Tattoo. Inga Landgré är en synnerligen välförtjänt guldmedaljör, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Guldmedaljen utses av Teaterförbundets styrelse. Tidigare guldmedaljörer finns listade här.

Samtidigt utdelas ett trettiotal stipendier till framför allt skådespelare, men även andra yrkesgrupper som kostymör, maskör och filmarbetare. Dessa välförtjänta medlemmar i Teaterförbundet utses av en stipendienämnd, för sitt stora yrkeskunnande. Teaterförbundet förvaltar en rad fonder och stiftelser som möjliggjorts genom att konstnärer och artister som Edvin Adolphson, Margit Rosengren , Karl Gerhard och Mago valde att låta Teaterförbundet förvalta en del av deras tillgångar.

ÅRETS STIPENDIATER:

Edvin Adolphsons studiefond: Melinda Kinnaman och Jacob Ericksson
Fritiof Billquists teaterstipendium: Ester Claesson och Joel Spira
Carl Billquist Musikalartiststipendium: Oskar Nilsson
Gösta Ekmans minnesfond: Allan Svensson
Märta Ekströms stipendiefond: Åsa-Lena Hjelm och Rolf Skoglund
Daniel Engdahls stipendiefond: Magnus Roosmann och Maria Sundbom
Karl Gerhards hedersfond: Özz Nûjen
Fred Gunnarssons stipendiefond: Andrea Edwards och Simon J Berger
Inez och Sten Hermelins stipendiefond: Alexandra Zetterberg och Eli Ingvarsson
Vilhelm Mobergs stipendiefond: Åsa Arhammar och Danilo Bejarano
Ise Morssings stiftelse: Alexandra Drotz Ruhn
Gunnar Sjöbergs teaterstipendiefond: Nina Zanjani och Davood Tafvizian
Anders de Wahls jubeliumsfond: Pernilla August
”Mago 45” stipendiefond: Therese Schimmelsohn
Margit Rosengrens stipendiefond: Sara Jangfeldt
Bengt och Lenah Brunskogs stipendium: Sergej Merkusjev, Peter Carlbergoch Åsa Persson
Monica Zacharias minnesfond: Robin Davidsson
Zachesfonden: Robert Fux
Inga Tidblad minnesfond: Irene Lindh
Björn Öberg stipendiefond: Gert Palmcrantz
Smalbensstipendiet: Dimen Abdulla