Teaterförbundets guldmedalj till Stefan Jarl

Filmregissören Stefan Jarl har tilldelats Teaterförbundets guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning”, under en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har delats ut sedan 1944, då Inga Tidblad mottog utmärkelsen.
Samtidigt delade Teaterförbundet för scen och film ut en rad stipendier till framstående konstnärer inom scen och filmområdet, främst skådespelare.

 

Stipendierna delas ut ”för ett konstnärligt skapande som, med nyfikenhet och engagemang, ger oss utmanande och berörande upplevelser utöver det vanliga”, och kommer från det tjugotal fonder som Teaterförbundet för scen och film förvaltar.

– Det är oerhört roligt att kunna dela ut dessa stipendier till våra medlemmar. Det är också fantastiskt att Teaterförbundets tidigare medlemmar valt att skapa fonder för att premiera sina kollegor, säger Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

2017 års stipendiater är:
– Edvin Adolphsons studiefond: Nadja Weiss
– Fritiof Billquists teaterstipendium: Erik Borgeke, Ester Claesson
– Carl Billquist stipendium: Nils Närman Svensson
– Gösta Ekmans minnesfond: Gerhard Hoberstorfer
– Märta Ekströms stipendiefond: Eva Rexed
– Daniel Engdahls stipendiefond: Magnus Krepper, Evin Ahmad
– Karl Gerhards hedersfond: Helen Sjöholm
– Fred Gunnarssons stipendiefond: Jessica Liedberg, Shebly Niavarani
– Inez och Sten Hermelins stipendiefond: Ardalan Esmaili
– Vilhelm Mobergs stipendiefond: Per Burell
– Ise Morssings stiftelse: Anna-Lena Efverman
– Gunnar Sjöbergs teaterstipendiefond: Per Sandberg
– Anders de Wahls jubileumsfond: Lena Endre
– ”Mago 45” stipendiefond: Inga Lindén, Ulrika Kärrö
– Margit Rosengrens stipendiefond: Christopher Wollter
– Bengt och Lenah Brunskogs stipendium: Zardasht Rad, Aleksa Lundberg, Frida Beckman
– Zachefonden: Charlotte Engelkes
– Monica Zacharias minnesfond: Linda Sandberg
– Björn Öbergs och Pelle Lönndahls stipendiefond: Agnieszka Lewalski


Stefan Jarl, mottagare av Teaterförbundets guldmedalj.

Här listas tidigare guldmedaljörer.


Foto: Magdalena Boman