Teaterförbundets medlemmar hårt drabbade av coronavirusets effekter visar enkät

Många av Teaterförbundets medlemmar har i ett slag förlorat sina inkomstmöjligheter på grund av coronavirusets effekter. Värst drabbade är de frilansande egenföretagarna. Det framkommer av den enkät som skickats ut till förbundets medlemmar. Cirka 2400 medlemmar svarade på enkäten, varav många nu står helt utan inkomst och skyddsnät.

– Situationen för många av våra medlemmar är akut. De lever på små marginaler och många vet inte hur de ska betala hyran i nästa månad, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet står i kontakt med regeringsföreträdare och myndigheter för att bidra till att hitta en lösning på hur våra medlemmars försörjning kan tryggas. Enkäten skickades ut då förbundet snabbt behövde få en överblick över hur medlemmarna har drabbats av coronavirusets effekter.

Nära 40 % av de tillfrågade svarade på enkäten, vilket ger ett bra underlag i vårt fortsatta arbete.

– Vi har länge påpekat att trygghetssystemen inte är anpassade utifrån våra medlemmars situation, vilket innebär att de ofta faller igenom de skyddsnät som finns, som till exempel a-kassa och sjukpenning.

En stor fråga handlar om möjligheten att få a-kassa. 71 % av samtliga svaranden anger att de är medlemmar i a-kassan. Förutsättningarna för att kunna ta del av a-kassa upplevs däremot som begränsad och några anger att de gått ur efter långvarigt medlemskap eftersom de har behov av att vara egenföretagare för att kunna få uppdrag. Även av de som är berättigade till ersättning anger flera att de redan har behövt använda a-kassedagar för att få tillräckliga inkomster under året och har få eller inga kvar till sommaren.

– Vi välkomnar regeringens senaste krispaket riktat mot småföretagarna. En del av insatserna kan underlätta situationen även för vissa av våra medlemmar. Insatserna i krispaketet handlar dock främst om att lyfta bort kostnader men verkligheten för våra medlemmar är att det är uteblivna intäkter som är det stora problemet. Vi hoppas på fler reformer som gör A-kassan tillgänglig för fler, säger Simon Norrthon.

De som svarade är verksamma inom följande områden
61 % inom scenkonstområdet
19 % inom film/TV-området
20 % både inom scenkonst/film/TV-området

Andel som blivit varslade/har redan idag förlorat framtida uppdrag
8 % av de tillsvidareanställda
56% av de visstidsanställda/de som använder faktureringsbolag
65% av egenföretagarna

Form av avtal för de egenföretagare som förlorat uppdrag
27 % att de har ett avtal med klausul gällande avbokning av uppdrag/force majeure
18 % hade en godkänd offert
43 % muntlig uppgörelse
32% anger ”annat”

För egenföretagare – påverkar situationen din möjlighet att ta ut lön den kommande månaden/månaderna
67 % Ja
15 % Nej
18 % Vet ej

Många som svarade på enkäten har också beskrivit sin situation i en frisvarstext, information som kommer att vara mycket värdefull för förbundets framtida prioriteringar och arbete.

Förbundet har i veckan skickat en skrivelse riktad till finansministern, kulturministern och arbetsmarknadsministern som utgår från svaren och informationen från enkäten, tillsammans med förslag på vilka insatser som behöver göras.

Ladda ner skrivelsen härintill.