Teaterförbundets deltagande i filmbranschråden

Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Filmregissörer ingår i tre av Filminstitutets filmbranschråd som inledde sitt arbete under hösten 2016.

Filminstitutet har i uppdrag att genomföra den statliga filmpolitiken och fördela de statliga filmpolitiska stöden. För att stärka branschens insyn och inflytande i Filminstitutet har filmbranschråden skapats. Råden ska bistå i utformningen av de filmpolitiska stöden samt vara rådgivande i Filminstitutets arbete.

De personer som representerar Teaterförbundet för scen och film  ska vara medlemmar i förbundet. Sveriges  filmregissörer har egna platser i råden.

Följande personer är nominerade till filmbranschråden från Teaterförbundet för scen och film:

Rådet för utveckling och produktion
Anders Degerberg (ordinarie ledamot) – Filmavdelningen

Anders Degerberg är ljudtekniker och ordförande i Filmavdelningen med kännedom om filmpolitik och därmed finansiering och spridning av film. Han har ofta varit facklig förtroendevald på filminspelningar och har god kännedom om branschens behov.

Moa Alfvén (suppleant)

Moa Alfvén är jurist på Teaterförbundet och Rättighetsbolaget och följer filmpolitikens utveckling.

Rådet för spridning och visning
Mats Gillmor (ordinarie ledamot) – Biografavdelningen

Mats Gillmor är styrelseledamot i Biografavdelningen och medlem i Teaterförbundet Region Syd samt Regionalt skyddsombud. Genom bl.a arbete med publikarbete och visningsfrågor på Folkets Bio har han betydande erfarenhet om visningsstrukturer, distribution och lansering av film.

Eleonor Fahlén (suppleant) – Regional skyddsombud/Film

Eleonor Fahlén är Regionalt skyddsombud inom filmområdet, och har flerårig erfarenhet av filmområdets förutsättningar både inom produktion och visning.

Rådet för filmarvsfrågor
Maria Bolme (ordinarie ledamot) – Filmavdelningen

Maria Bolme har varit verksam som rollsättare och regissör. Hon är filmvetare med kunskap om filmhistoria och ett stort intresse för tillgängliggörande av film mot allmänheten.

Simon Norrthon (suppleant) – Skådespelaravdelningen

Simon Norrthon är skådespelare, prefekt och lektor i skådespeleri vid Stockholms konstnärliga högskola. Han är ledamot i styrelserna för Teaterförbundet och Rättighetsbolaget och har kunskap om rättighetsfrågor och forskning.

Från Sveriges Filmregissörer har följande personer nominerats:

Rådet för utveckling och produktion
Christina Olofson (ordinarie)
 Gorki Glaser Müller (suppleant)

Rådet för spridning och visning
Jon Lindström (ordinarie)
Vakant (suppleant)

Rådet för filmarvsfrågor
Göran du Rées (ordinarie)
Ewa Cederstam (suppleant)