Teaterförbundets yrkanden i pensionsförhandlingarna

Ett nytt pensionsavtal för institutionsteatrarna ska förhandlas fram med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Teaterförbundet har nu lagt fram sina yrkanden.

Det nya pensionsavtalet ska ersätta den nuvarande statliga förordningen. I den regleras bland annat lägre pensionsåldrar för olika konstnärliga yrken. I december överlämnade Teaterförbundet, tillsammans med övriga berörda förbund som har Svensk Scenkonst som motpart, förutsättningar och utgångspunkter för förhandlingarna. De kan sammanfattas så här:

• Pensioner är uppskjuten lön och ändrade pensionsregler får inte medföra att staten eller arbetsgivarna använder de pensionsavsättningar som nu görs för andra ändamål.
• På institutionsteaterområdet, med många frilansare med visstidsanställningar, bör grunden vara en avgiftsbestämd ordning som är oberoende av anställningsform.
• För yrkesgrupper där fysiska och åldersmässiga förutsättningar påverkar de konstnärliga uttrycken krävs särlösningar också inom ett kollektivavtal.
• Staten måste ta ansvar för intjänade pensionsrättigheter och för de problem dagens system har skapat både för de anställda och för institutionerna.

På denna grund har Teaterförbundet nu formulerat yrkanden som både gäller de yrkesgrupper som idag har 65 års pensionsålder och de yrkesgrupper som idag har lägre pensionsåldrar. Det gäller dansare, sångare, musikalartister, skådespelare, regissörer och koreografer.

Några reella förhandlingar har inte påbörjats. Detta eftersom regeringen ännu inte lämnat besked om hur de avser att hantera avvecklingen av den nuvarande statliga regleringen av pensionerna.


Läs mer i Gunnar Lundbergs debattartikel om
Det dubbla sveket mot dansare och sångare

och Operans solister rasar över nya pensionerna.