Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

Regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren vid ett senare tillfälle ska återuppta sin verksamhet. Syftet med förändringen är att företagare snabbare ska kunna komma i gång med sin verksamhet efter pandemin.

Scen & Film har tillsammans med bland annat Klys och #uppropförenskildafirmor uppvaktat regeringen om att det behövs åtgärder som gör det lättare för kulturskapare som lagt sitt företag vilande att få vidta vissa åtgärder som gör det möjligt att komma i gång snabbt efter pandemin.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns särskilda regler för företagares arbetslöshet. Enligt huvudregeln måste en företagare upphöra med sin näringsverksamhet helt eller lägga företaget vilande för att kunna få arbetslöshetsersättning.

Den 29 april beslutade Regeringen om en tillfällig förordningsändring som innebär att en företagare med bibehållen arbetslöshetsersättning kan vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier.

Detta får göras om åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021och gäller till den 31 december 2021.

Scen & Films förhoppning är att detta ska skapa utrymme för frilansare att våga kontakta nya uppdragsgivare samtidigt som de uppbär a-kassa för att så småningom kunna återgå till sitt yrke när pandemin har klingat av.