Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

I mitten av juni kom besked från regeringen att företagare får utföra vissa åtgärder i sitt vilande företag, men ändå anses som arbetslös och kunna lyfta a-kassa. Det handlar till exempel om att uppdatera sin hemsida och sociala medier, eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om åtgärderna syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

– Det är ett glädjande besked att regeringen har lyssnat till kulturskaparna i denna fråga. Det innebär en stor lättnad för många av våra medlemmar och det kommer att underlätta vägen tillbaka. Men det måste också till ett ekonomiskt stöd till egenföretagarna i scen- och filmbranschen, situationen är akut för många, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.