Tillfälligt avtal med Astrid Lindgrens Värld

På grund av den pågående pandemin har Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst gjort en tillfällig överenskommelse gällande Astrid Lindgrens Världs verksamhet. Det tillfälliga avtalet möjliggör för ALV att planera sin verksamhet för det kommande året, vilket skapar arbetstillfällen för medlemmarna.

I somras var Astrid Lindgren tvungna att stänga sin verksamhet på grund av rådande restriktioner. Då situationen med pandemin är fortsatt osäker vad gäller nästa års verksamhet har ett nytt tillfälligt avtal tecknats.

Det finns risk för att ALV inte kommer att kunna öppna parken för sommarsäsongen 2021 alternativt tvingas att tillämpa restriktioner för sin verksamhet. Dessa restriktioner kan komma att göra att ALV inte kan genomföra konstnärlig verksamhet i den omfattning som planerats eller att konstnärlig personal inte fullt ut kan sysselsättas i konstnärlig verksamhet.

Överenskommelsen gäller uppsägning av visstidsanställda och utökad arbetsskyldighet.

Om anställningen hävs senare än den 31 januari 2021 har den anställde rätt till avgångsvederlag motsvarande 1 månadslön.

Om anställningen hävs senare än den 31 mars har den anställde rätt till avgångsvederlag motsvarande 20 procent av kvarvarande lön, dock minst en och högst två månadslöner.

Avtalet är tillfälligt och kan sägas upp med 30 dagars varsel.