TV-branschen – en glamourös bransch med dåliga villkor

Melodifestivalen, Idol, olika kanalers underhållningsprogram och stora sportevenemang är program med höga publiksiffror – det är kollektiva upplevelser som är en del av vår samtid. Programproduktion för TV och andra medier är en stor industri som omsätter mångmiljonbelopp.

Samtidigt är det en frilansbransch som kantas av osäkra anställningsvillkor och dåliga arbetsförhållanden. TV-branschen beskrivs som rena vilda västern, där lagar och regler som gäller inom övriga arbetslivet inte tillämpas.
Teaterförbundet för scen och film har genom en enkät undersökt arbetsförhållandena för de som arbetar bakom kameran med produktionerna. Svarsfrekvensen var hög och omedelbar, och enkätsvaren visar med all tydlighet hur dåliga villkoren är för de som arbetar i TV-branschen.

Det gäller inte minst för TV-fotograferna, där närmare 80 procent svarar att de arbetar övertid ofta eller ganska ofta. Dagarna är långa och mer än hälften arbetar ofta eller ganska ofta mer än 13 timmar per dygn, vardag som helg. Trots detta får de flesta sällan eller aldrig övertidsersättning eller ob-tillägg.

Så många som en tredjedel av de som arbetar i branschen tror inte att de är kvar om fem år – eftersom villkoren är så usla. Detta är mycket oroande. Närmare 40 procent anser att arbetstider är den mest prioriterade frågan. Tätt följd av lönefrågan. Ersättningsnivåerna har enligt enkäten stått stilla i många år. Dessutom har man som frilansare i branschen ett mycket ojämnt och osäkert inkomstflöde.

Enkäten visar också att den höga arbetsbelastningen i oroväckande många fall leder till fysiska och psykiska besvär. Samtidigt är det få som är sjukskrivna, en typisk frilansproblematik.

Bra arbetsmiljö och anständiga villkor måste gälla även för TV-branschen. Det borde vara en självklarhet att lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden i Sverige respekteras även för dessa yrkesområden.

Det är dags att kanalerna och produktionsbolagen tar sitt ansvar som arbets- och uppdragsgivare. Om en av tre lämnar sitt yrke riskerar TV-branschen att förlora stor kompetens och mångårig erfarenhet. Det kommer att försämra kvaliteten drastiskt, och påverka det utbud som publiken får del av.

Teaterförbundet för scen och film välkomnar ett samarbete med kanalerna och produktionsbolagen. Vi vill förbättra villkoren för tv-produktion i Sverige så att ett programutbud av hög kvalitet kan bibehållas, med professionella medarbetare som kan försörja sig på sitt yrke.

Anna Carlson, ordförande
Teaterförbundet för scen och film

Peter Mild, ordförande
Tv-Fotografernas Förening


Artikeln har publicerats på Aftonbladet Debatt.