Undersökning av skådespelares psykiska hälsa

Just nu genomförs en undersökning bland medlemmarna i Teaterförbundets skådespelaravdelning för att ta reda på hur skådespelare mår idag.

Hittills har skådespelares situation varit relativt obeforskat. Undersökningen ska bidra till att öka kunskapen om de hälsopsykologiska aspekterna av skådespelares liv.

Studien genomförs av två studenter på psykologprogrammet vid Örebro universitet.


Är du skådespelare och vill delta?

Undersökningen genomförs som en anonym webbenkät och svaren kommer att sammanställas och presenteras på gruppnivå. Vid frågor går det bra att kontakta studenterna eller deras handledare.

Frågorna tar ca 15 minuter att besvara och kommer att sammanställas och publiceras som en examensuppsats på psykologprogrammet i Örebro. Resultatet publiceras även på enkätens hemsida.

Tack för att du bidrar till att öka kunskapen om skådespelares situation.

Undersökningen finns här www.skadespelarenkaten.se Den kommer att finnas tillgänglig till och med 29 oktober.

Andreas Eneborg och Lina Pleijel info@skadespelarenkaten.se
Handledare Ida Flink ida.flink@oru.se