Uppföljande enkät om coronapandemins konsekvenser

I juni genomförde Teaterförbundet en uppföljande enkät om coronapandemins konsekvenser för medlemmarnas möjligheter att försörja sig.

Den första enkäten besvarades av 2558 respondenter, den andra av 1857. Då vi inte vet vilka som har svarat kan vi inte utgå från att fördelningen är representativ, och resultatet och jämförelser måste tolkas med en viss försiktighet. Enkäten ger dock tydliga indikationer vad gäller vissa frågeställningar.

Bland de medlemmar som har svarat arbetar 60 % inom scenkonstområdet, 16 % inom film och tv och 24 % arbetar både inom scen och film/tv.

26 % är tillsvidareanställda, 31 % är visstidsanställda, 22 % är företagare och 21 % är kombinatörer, av de som har svarat.

• 22 % av de som är tillsvidareanställda har blivit korttidspermitterade, 3 % har blivit uppsagda och 5 % har blivit varslade om uppsägning.
• 84 % av egenföretagarna uppger att de har eller kommer att förlora arbete på grund av covid-19.
• 75 % av de visstidsanställda uppger att de har eller kommer att förlora arbete på grund av covid-19.
• 38 % av de visstidsanställda har blivit uppsagda.
• 55 % av de visstidsanställda som arbetar inom film och tv har blivit uppsagda.
• I den första enkäten uppgav 71 % att de är medlem i en a-kassa, i denna undersökning 85 %

Inkomstbortfallet skiljer sig mycket åt men ligger från 10 000 kronor upp till över 250 000 kronor. Många har också uppgivit att de inte har några uppdrag överhuvudtaget – och därför inte heller någon förlorad inkomst. Vår bedömning är att det egentliga inkomstbortfallet kommer att vara långt högre än det vi kan se i enkäten.

I de öppna svaren i enkäten framkommer att de krisstöd som finns tillgängliga anses krångliga att söka och att förutsättningarna för olika system kan göra att en person blir helt utan hjälp. Permitteringsreglerna är omständliga och de förutsättningar som finns vid ansökan kan ha ändrats när permitteringen beviljats och en skyldighet att återbetala stödet uppkommer. Då kan möjligheten att söka till exempel stipendier redan vara för sent vilket gör att vissa står helt utan hjälp.

Det förekommer också kritik mot att de som beviljar stöd inte till fullo förstår branschens förutsättningar. Till exempel att bevis för förlorade uppdrag kan vara sms-konversationer och inte ett regelrätt avtal.

Teaterförbundet kommer att göra en djupare analys av enkäten inför kommande samtal med myndigheter och politiker om medlemmarnas situation, samt när vi ska formulera remissvar på utredningar, däribland a-kasseutredningen som presenterades i mitten av juni.