Upphovsrätten måste följas när nya verk skapas av arkivmaterial

– Det ska vara möjligt att skapa nya verk utifrån SVT:s arkiv, men då bör redigeringen ske i samverkan med originalens upphovsmän. Det skriver Teaterförbundets ordförande Anna Carlson med anledning av debatten kring filmen ”Om våld”.

Carl Henrik Svenstedt och Roland Hjelte har genom sina debattinlägg i SvD initierat en viktig upphovsrättslig diskussion kring filmen ”Om våld”. Det finns en rad frågor runt filmens tillkomst som måste klaras ut, vilket Teaterförbundet för scen och film nu gör i samråd med de medlemmar vars dokumentärfilmer utgör grunden för filmen.

”Om våld” består till 95 procent av arkivfilmer, i vilka fria filmare och filmande journalister skildrat skeenden under Afrikas frigörelse från kolonialismen. Huvuddelen av filmerna kommer från Sveriges Television arkiv (SVT Sales). Story AB är filmens producent. Sveriges Television är medproducent. Vilka olika roller har dessa parter spelat vid produktion av filmen?

Uppenbarligen har Story AB fått fri tillgång till arkivet och fått SVT Sales tillstånd att fritt klippa ihop en film. SVT Sales har inte informerat upphovsmännen till de ursprungliga filmerna. Frågan är då om SVT Sales med Sveriges Televisions goda minne överlåtit rättigheter som de inte har? Företrädare för Story AB påstår i sitt inlägg i SvD (29/8) ”att de viktigaste upphovspersonerna varit med under klippningen”.

Men ingen av förbundets medlemmar, vars filmer använts i ”Om våld”, har fått en sådan möjlighet. ”Om våld” bygger på klipp ur redan internationellt uppmärksammade och prisbelönta dokumentärfilmer, det vill säga personlig filmverk, nu interfolierade av text ur Frantz Fanons ”Jordens fördömda”. Men i för- och eftertexter heter det att filmen baseras på Fanons bok. Varför har de ursprungliga filmerna och filmarna i det närmaste anonymiserats? Namnen återges i en knappt läsbar text i slutet av filmen.

Sveriges Television har ett fantastiskt arkiv. Genom avtal med rättighetshavarnas organisationer kan man nu genom ”Öppet arkiv” se hundratals program – dokumentärer såväl som drama. Filmer med historiskt värde av den typ Göran Hugo Olsson använt sig av, kan visas i sin helhet igen. Givetvis ska det också vara möjligt att med användning av arkiverade filmer skapa nya verk, men då måste upphovsrättsliga regler följas och redigeringen bör ske i samverkan med originalfilmernas upphovsmän.

Anna Carlson
Ordförande, Teaterförbundet/för scen och film


Artikeln har varit publicerad i Svenska Dagbladet.