Upphovsrättsstipendier till artister och filmare

Tjugo artister och filmare får idag ta emot stipendier från Upphovsrätt Scen & Film för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för tjugoförsta gången.

Foto: Scen & Film

– Upphovsrätten är oerhört viktig för konstnärer och upphovspersoner. Det har inte minst aktualiserats av frågan om hur AI kommer att påverka våra yrken framöver, och hur användningen och ersättningen regleras. Villkoren för nyttjandet av upphovsrättsliga verk regleras främst i kollektivavtalen som Scen & Film förhandlar för medlemmarnas räkning. Idag är jag glad att kunna fördela stipendier till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon, ordförande i Upphovsrätt Scen & Film.

2023 års stipendiater är:
Skådespelarna: Dan Kandell, Evamaria Björk, Jamil Drissi, Jeanette Holmgren, Kalle Westerdahl, Linda Hellström, Lisa Lindgren, Margareta Pettersson, Maria Bandobranski, Maria Kulle, Mitcho Batalov, Sannamari Patjas, Sara Key, Staffan Kihlbom Thor, Sylvia Rauan, Ulf Evrén
Dansaren: Per-Birger Stenudd
Filmregissören: Mikael Kristersson
Filmfotografen: Göran Hallberg
Kostymdesignern: Nina Sandström

Fakta om stipendierna:
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.
• Stipendierna går främst till personer som är 55 år eller äldre, och som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.
• Upphovsrätt Scen & Film delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.
Stipendienämnden består av: Anna Carlson, Christina Olofson, Peter Schildt, Lene Willumsen, Ann Petrén, Rolf Lindström och Michalis Koutsogiannakis.