Upprop från enad filmbransch om mer pengar till svensk film

En enad filmbransch kräver att en statlig filmpolitik måste kombineras med mer pengar till svensk filmproduktion.

Den annonserade momshöjningen på biobesök innebär i praktiken att staten kommer att ta in mer pengar via momsen än vad man tänker ge till filmen.

Här kan du läsa uppropet.


UPPROP: NYA BUDGETEN EN KATASTROF FÖR SVENSK FILM

När Kulturministern i våras meddelade att en helstatlig filmpolitik skulle ersätta det nuvarande filmavtalet utlovades krafttag för svensk film. När regeringen i förra veckan presenterade sin budget fick vi veta hur: det blir 15 miljoner kronor mindre till ny filmproduktion 2017 och 2018 och därefter ytterligare neddragningar med ca 20 miljoner.

Staten väljer också att gå vidare med den av remissinstanserna hårt kritiserade momshöjningen från 6 till 25 procent på biobesök, en skatt som skiljer film från övrig kultur. Den ekonomiska ram för den statliga filmpolitik som regeringen presenterade innebär att staten tar in betydligt mer pengar via momsen än vad man tänker ge till filmen. För staten är momshöjningen alltså en ren vinstaffär. Som filmbranschen betalar!

Detta är inte bara ett svek mot de löften som ministern gav i våras, utan en katastrof för svensk film.

Vi kräver därför snarast ett möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Film&TV-Producenterna
Björn Rosengren, ordförande

Teaterförbundet / för scen och film
Anna Carlson, ordförande

Sveriges Dramatikerförbund
Camilla Ahlgren, ordförande

Sveriges Filmregissörer
Christina Olofson, ordförande

Oberoende Filmares Förbund, OFF
Johan Seth, ordförande

Sveriges Biografägareförbund
Peter Fornstam, ordförande

Film Väst
Tomas Eskilsson, VD

Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a
Eric Broberg, ordförande

Riksföreningen Våra Gårdar
Thomas Olli, VD

Riksföreningen Biograferna
Lars Gillegård, ordförande

Folkets Hus och Parker
Calle Nathanson, VD