Upprop till nya regeringen: Svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden

Larmrapporterna om hotet mot de svenska kulturrådens ställning måste tas på allvar. Deras betydelse som stigfinnare för svensk kultur utomlands går inte att överskatta – och deras arbete är lönsamt, skriver tolv företrädare för svenska kulturskapare, däribland Scen & Films ordförande, Simon Norrthon.

Det är med stor oro vi har tagit del av tunga svenska ambassadörers larm om att de svenska kulturråden är hotade (DN 5/10 och SvD 7/10). Kulturråden – eller kulturattachéerna som de förr kallades – har i sex decennier gjort storartade insatser för att sprida svensk kultur i världen.

I dag är deras roll än mer betydelsefull eftersom möjligheterna till kulturutbyte är så oändligt många fler och i denna myckenhet är dessa kulturens internationella stigfinnare oerhört viktiga. Kulturrådens arbete kan kanske tyckas lite anonymt från en svensk horisont, men deras betydelse som kontaktskapare går inte att överskatta. Deras kunskap om respektive länders kulturliv har ofta varit av avgörande betydelse för svenska kulturskapares internationella framsteg. De utökar och fördjupar kulturutbytet mellan Sverige och världen.

Våra mest kända och framgångsrika kulturskapare kan kanske klara sig utan stöd av kulturråden, men för merparten av de skapande människor som utgör Kultursverige är dessa diplomaters stöd ofta en förutsättning för att nå utanför landets gränser.

Vi är väl införstådda med att kulturråden kostar pengar, men deras arbete bör inte ses som en kostnad utan som en investering – kulturen skapar arbete. Det finns i vårt land över 120 000 verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som tillsammans bidrar med över 20 miljarder i exportintäkter. Kulturen är en central del av Sveriges ekonomi.

Vi som undertecknar detta representerar tiotusentals svenska kulturskapare och vi är övertygade om att vi gör oss till tolk för alla våra medlemmar när vi till den nya regeringen säger: kulturråden måste finnas kvar! Och deras insatser ska inte krympas utan snarare ökas. Politiker och kulturskapare är ju ändå överens om att kulturen bygger broar!

Niklas Cserhalmi

Ordförande, Sveriges Museer

Sara Edström

Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Eva Hamilton

Ordförande, Film&TV-producenterna

Alex Haridi

Ordförande, Dramatikerförbundet

Paulina Holmgren

Ordförande, Svenska Fotografers Förbund

Karin Inde

Ordförande KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Elin Kamlert

Ordförande, Oberoende Filmares Förbund

Alfons Karabuda

Ordförande, SKAP

Jesper Monthan

Ordförande, Svenska Förläggareföreningen

Simon Norrthon

Förbundsordförande, Scen & Film

Grethe Rottböll

Ordförande, Sveriges Författarförbund

Jesper Thorsson

Vd, Export Music Sweden

Martin Jonsson Tibblin

Ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare