Uppstartsmöte inför kommande pensionsförhandlingar

Den 18 december skedde ett första möte för att diskutera uppläggningen av de kommande pensionsförhandlingarna för teater- dans- och musikinstitutionerna.

Teaterförbundet samförhandlar med övriga fackliga organisationer som har Svensk Scenkonst som motpart. Den fackliga samordningen sker inom PTKs förhandlingsgrupp SvS, som också överlämnade ett underlag som tar upp utgångspunkter och förutsättningar för förhandlingarna.

Det underlaget finns att läsa på en särskild sida på webben om pensionerna på institutionsteatrarna. Där finns också annat material om pensionerna på institutionsteatrarna. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.