Urholkningen av anslagen krymper utrymmet för förnyelse och utveckling

Kulturminstern talar idag om nya satsningar på kulturen, men på scenkonstens område fortsätter anslagen att urgröpas genom att dessa inte räknas upp med kostnadsutvecklingen. Det gäller både för institutionerna och för de fria professionella teatrarna och dansgrupperna/koreograferna.

– Den urholkning av anslagen som pågår år från år undergräver möjligheterna att upprätthålla kvalitén och omfattningen av verksamheterna samtidigt som utrymmet för förnyelse och utveckling krymper. Det är hög tid för en offensiv kulturpolitik, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

Teaterförbundet välkomnar att regeringen nu inser att det är nödvändigt att reformera scenkontsinstitutionernas pensionssystem och att involvera scenkonstens parter i detta arbete.

– En förutsättning för att parterna ska kunna ta hela ansvaret för pensionerna är att vi får disponera över alla de avgifter som institutionerna idag betalar till Statens Pensionsverk. Det kräver också en aktiv medverkan från staten när det gäller de övergångsregler som alltid krävs vid byte av pensionsordning, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

Teateförbundet är också positiv till den aviserade satsningen på konstnärlig forskning i den kommande forskningspropositionen.

– Det är en viktig signal om att det konstnärliga området får en jämbördig ställning med andra delar av högskolevärlden när det gäller forskningen, säger Anna Carlson.

Myndigheten för kulturanalys ges i budgeten ett ansvar för den officiella kulturstatistiken.

– Detta ansvar måste också inkludera teater-, dans- och musikområdet som i dag ligger utanför den officiella kulturstatistiken. Den statistik som i dag finns genom bland annat Svensk Teaterunions scendatabas hotas av nedläggning från 2013, kommenterar Jaan Kolk.

Genom kulturbudgeten går staten vidare med det nya filmavtalet som ska träda i kraft 2013. I avtalet är inskrivet en ny formulering om att filmproducenterna också har det konstnärliga huvudansvaret för filmerna. Teaterförbundet och Sveriges Filmregissörer är starkt kritiska till denna paragraf som smugits in i avtalet.

– Det är orimligt att skriva bort filmregissörernas konstnärliga huvudansvar för sina egna verk. Det understryker vikten av att de professionellt yrkesverksamma blir representerade i utformningen av den svenska filmpolitiken, framhåller Anna Carlson.