Utökat varsel i biografkonflikten

Teaterförbundet lägger ett varsel om strejk vid ett antal biografer i Stockholm och Göteborg, och utökar därmed konfliktåtgärderna.

Under våren har Teaterförbundet och Medieföretagen förhandlat om ett nytt avtal för biografpersonal. Teaterförbundets utgångspunkt har varit att biografområdet, som är ett låglöneområde, ska ha samma löneökningar som motsvarande områden på den övriga arbetsmarknaden.

Då den pågående medlingen inte gett något resultat har Teaterförbundet beslutat att utvidga sitt tidigare konfliktvarsel om övertids och mertidsblockad till att även gälla en strejk vid några större biografer.

Om inget nytt avtal träffas före 2 juli kommer strejken att träda ikraft kl. 18.00 på följande biografer:

• SF Bio AB i Stockholm: Filmstaden Heron City, Filmstaden Kista, Filmstaden Råsunda och Filmstaden Söder.
• SF Bio AB i Göteborg: Biopalatset och Filmstaden Bergakungen.
• Svenska Bio i Stockholm: Victoria.