Utredning om ny arbetslöshetsförsäkring presenterad

I juni  presenterades en utredning om arbetslöshetsförsäkringen. Ett syfte med utredningen är att modernisera försäkringen så att den anpassas för dagens arbetsmarknad där många går in och ut ur olika anställningar och har många korta uppdrag.

– Teaterförbundet har länge kämpat för en arbetslöshetsförsäkring som är bättre anpassad för våra medlemmar som ofta har många olika arbetsgivare, anställningar eller uppdrag på ett år. Regelverken för arbetslöshetsförsäkringen har varit snåriga och det har varit allt för komplicerat att söka a-kassa. Förslaget om att basera a-kassan på inkomster i stället för anställningar är därför bra, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Det hade dock varit önskvärt att även egenföretagarna skulle omfattas bättre i det förslag som ligger. Den pågående krisen har tydliggjort bristerna i systemet för de egenföretagare som inte kan använda sig av arbetslöshetsförsäkringen. De tillfälliga insatser som gjorts för egenföretagarna, med lättnader i regelverken kring vilande bolag, borde permanentas, säger Simon Norrthon.

Tidigare har den arbetslösa varit tvungen att redogöra för alla anställningar de haft under det senaste året, genom att samla in arbetsgivarintyg för varje enskilt uppdrag. Detta har ofta varit svårt och tidskrävande. Utredningen föreslår i stället att den som ansöker om a-kassa ska visa hur stora inkomster man har haft och vilken skatt som har betalats in.
Förslaget underlättas av att det sedan 2019 finns tillgång till månatliga arbetsgivardeklarationer med inkomstuppgifter på individnivå.

Utredningen föreslår också att ersättningsnivån bestäms utifrån hur stora inkomster den sökande haft, samt hur länge den sökande har varit medlem i en a-kassa.

Idag ska du ha varit medlem i 12 månader för att få en ersättning. Utredningen föreslår att du efter 6 månaders medlemskap ska kunna få ersättning, men lägre än den du får efter 12 månaders medlemskap.