Utredning ska se över trygghetssystemen för företagare

Regeringen har beslutat om en ny utredning som ska se över trygghetssystemen för företagare och föreslå tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.

– Det är ett positivt besked att regeringen nu ser över trygghetssystemen för företagare. Teaterförbundet har länge kämpat för att även egenföretagare och kombinatörer bättre ska omfattas av trygghetssystemen. De brister som finns i systemet har tydliggjorts under coronapandemin där många av våra medlemmar nu står helt utan försörjning trots att de betalar skatt och sociala avgifter, säger Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet för scen och film.

Utredningen ska bland annat föreslå hur reglerna om fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för företagare med inkomst av näringsverksamhet ska fastställas så att förutsägbarheten ökar och förutsättningar för en e-tjänst skapas. Omotiverade skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar ska identifieras och kartläggas och analyseras.

Ett delbetänkande ska presenteras redan den 2 november och ett slutbetänkande den 15 december 2021.

Läs regeringens pressmeddelande här.