Uttalande från Scen & Films avdelning 1 Kungliga Operan

Med anledning av den artikel som publicerades i Dagens Nyheter om situationen på Kungliga Operan så har Scen & Films lokalavdelning 1 gjort ett uttalande.

I förra veckan publicerades en artikel i Dagens Nyheter som lyfter brister i arbetsmiljön på Kungliga Operan. Där framställdes det som att vi har avrått medlemmar från att tala med medierna. Vi i fackstyrelsen för Scen & Film avd 1 vill därför göra ett förtydligande kring vår ståndpunkt och hur vi arbetar.

Vi tolererar inte under några omständigheter trakasserier av något slag. Kommer något till vår kännedom så lyfter vi det direkt till arbetsgivaren som har ansvaret för att omhänderta frågan.

Som fackliga representanter har vi under lång tid arbetat hårt med arbetsmiljön och i samverkan lyft de problem som finns med arbetsgivaren. Vi hade önskat att de frågor som nu tagits upp i media hade tagits på större allvar av arbetsgivaren i ett tidigare skede, men vi som lokalavdelning arbetar inte publikt. De frågor vi får ta omhand är ofta känsliga och också belagda med tystnadsplikt.

Vår intention har aldrig varit att hindra några medlemmar från att prata med media, men vi vill av omtanke för individer och deras anställningar försöka lösa detta internt, i dialog med arbetsgivaren.

Även om vår arbetsplats delvis arbetar i gamla strukturer och ibland med tydliga hierarkier så är det aldrig en ursäkt för bristande arbetsmiljö med tystnadskultur eller trakasserier. Som fackförbund arbetar vi för att modernisera och utveckla arbetsplatsen mot en inkluderande och respektfull arbetsmiljö.

Vi ser fram emot den genomlysning av danssektionen med individuella intervjuer som arbetsgivarna har flaggat för.

Vi ser också fram emot att gå igenom hur vår lokala samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund fungerat för att skapa en gemensam plan på hur det ska förbättras. Vi vill ha en öppen och transparent arbetsplats där alla känner sig trygga.