Vad vill vi med svensk film? För vem gör vi filmerna? Vilka gör filmerna?

Politiskt filmseminarium på Akademin Valand Film den 11:e december 2013.

Frågeställningar som diskuterades på det politiska filmseminariet, som för andra året i rad ägde rum på Akademin Valand Film i Göteborg den 11:e december. Jag var inbjuden som representant från Sveriges Filmregissörer att tala om filmavtalets historia och utveckling.

Förra året startade man med vad som är tänkt att bli årligen återkommande seminarieverksamhet. Det fungerade då som ett inledande, politiskt samtal mellan filmskapare och beslutsfattare som har utvecklats under året och resulterat i praktiska projekt.

Årets seminarium utgick från frågor kring den rörliga bildens villkor i ett samtida, nationellt sammanhang, Medborgerligt perspektiv – Bildning kring visualisering.

Filmskaparen Axel Danielsson, som arbetar på skolan var moderator. Filmskaparna Linda Sternö och Klara Björk som också arbetar på skolan presenterade sitt projekt, ”Praktiserad kamera och Bildförståelse”. De berättade om hur de arbetar med att ge barn en kamera och se hur de skildrar sin värld. Nu fortsätter och utvecklar projektet till att gälla människor på äldreboenden. Kameran som personligt verktyg och ”vad vill du se” och ”vad vill du visa mig” understryker betydelsen av bildens förmåga att fånga känslor.

Film Curators som utbildas på skolan, presenterade sina projekt där film och bild fungerar som mål och medel. Bland projekten fanns, Streetscreening, att visa film ute på gator och torg, ett arbete i förorten Biskopsgården tillsammans med ungdomar som tillhör Pantrarna, ett arbete med 6:e och 7:e klassare också i Biskopsgården om ”entreprenöriellt” lärande i skolan, och att låta förståndshandikappade använda filmen som uttryck.. Samtal pågår om fortsättning i Bergsjön.
Axel Danielsson åskådliggjorde nya former för produktion och visning av film med ett träd där grenverket är en bild för alla de möjligheter som finns idag, i och med den digitala utvecklingen. Diskussioner fördes om regissörens och producentens roll. Regissörerna måste bli djärvare och våga ta producentansvar och inte enbart bli en ”underleverantör” till producenten. Oftast är det regissören som initierar filmprojekten.

Dagen avslutades med samtal om att skapa ett FORUM, där olika grupper ingår och Akademin Valand Film har en övergripande roll för att samla och föra samman de olika gruppernas projekt, uppfattningar och idéer. Särskilt viktigt nu inför resonemangen om hur den kommande filmpolitiken skall se ut.

Christina Olofson