Välkommet att fler yrkesgrupper nås av krisstödet till kulturen

Kulturminister Amanda Lind meddelade idag hur regeringen ska fördela det krisstöd om 1,5 miljarder kronor extra till kulturen som utlovats. Stödet ska vara en kompensation för den akuta krisen men även för att kulturen och dess infrastruktur ska kunna återhämta sig och finnas kvar på sikt.

Stöden fördelas som tidigare av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond, samt denna gång även av Bildupphovsrätt, scenkonstallianserna, centrumbildningarna och Sametinget.

Kulturrådet ska fördela 881 miljoner kronor, där 400 miljoner går till krisstöd för bortfall under juni – september och 80 miljoner ska gå till att stödja smittsäkra kulturevenemang.

De övriga 371 miljonerna ska fördelas efter en analys av vilka behov som finns. Dessa pengar kommer till exempel att kunna sökas av de som arbetar med ljus, ljud och teknik och har sina främsta uppdrag inom kulturevenemang.

– Det är välkommet att de nya medlen ska fördelas till fler yrkesgrupper än i våras. Regeringen har lyssnat på kulturbranschen när det gäller fördelningen av de nya pengarna. Krisstöden ger både förutsättningar att överleva krisen och möjlighet till återstart, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

200 miljoner ska fördelas av Konstnärsnämnden till fria kulturskapare. Medlen fördelas som krisstipendier enligt ordinarie uppdrag för vem som får söka. I våras var intäktsbortfallet ett kriterium, men då det blir allt svårare att bevisa intäktsbortfall ju längre tiden går ska medlen nu fördelas utifrån de ekonomiska konsekvenser som pandemin medför för konstnärerna.

Även scenkonstallianserna och centrumbildningarna får extra stöd för sina verksamheter, liksom Sametinget.

– Ett rejält stöd till yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare ger möjlighet att fortsätta vara verksam inom kulturområdet. Det minskar risken för förlorad talang och kompetens. Att allianserna lyfts fram i en tydlig satsning visar att regeringen ser vilken stor betydelse de har för frilansarna inom scenkonstområdet, säger Simon Norrthon.
Svenska Filminstitutet fördelar 375 miljoner till biografer, distributörer och även producenter.

– Det är glädjande att filmen får en ordentlig förstärkning. Både för återhämtning under hösten, men även för att stimulera produktion av film och drama framåt, säger Simon Norrthon.

De bidragsgivande myndigheterna arbetar för närvarande med planer för hur ansökningsprocessen ska gå till.