Välkommet och nödvändigt stöd till kulturen

I mitten av augusti lämnade kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg besked om ytterligare ekonomiskt stöd till kulturen och idrotten om 2,5 miljarder kronor. De aviserade även justeringar i förordningen om max 50 personer vid allmänna sammankomster. Vi väntar fortfarande på beslut om hur och när medlen kan komma kulturarbetarna till del.

– Behovet är akut för många i branschen. Därför är de föreslagna justeringarna av regelverken för möten och ytterligare ekonomiskt stöd till kulturen oerhört välkommet och nödvändigt. Branschens tydliga och samordnade påtryckningar om kultur- och evenemangssektorns behov har gett resultat, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Många har redan tvingats lämna branschen, så nu gäller det att stöden når ut snabbt till alla som berörs för att inte skadan ska bli permanent. De nya stöden måste också justeras så att de även når de med enskild firma som hittills stått utan stöd, säger Simon Norrthon.

– Så länge restriktionerna ligger kvar kommer kultur- och evenemangsnäringen att behöva stöd, men det här ger oss bättre förutsättningar att arbeta och möta publik. Dagens besked är ett starkt steg i rätt riktning och en tydlig signal från regeringen att kultur och evenemang är en viktig del av vårt samhälle, säger Simon Norrthon.