Värt att fira kvinnor som är scenkonstchefer!

Det är möjligt att uppnå jämställdhet mellan könen genom ett målinriktad agerande. Ett exempel är den utbildning för kvinnor som vill bli scenkonstchefer som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst arrangerade år 2005 – 06. Tio av de tolv medverkande innehar idag en ledande position inom svenskt scenkonstliv!

År 2005 var siffrorna för hur många kvinnor som var chefer på scenkonstinstitutionerna nedslående – endast 3 scener av 34 leddes av en kvinna. Ledarskapet inom scenkonstsektorn behövde utvecklas och förstärkas, och göras jämställt.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst arrangerade gemensamt en ledarskapsutbildning och mentorsprogram för ge kvinnor bättre förutsättningar att nå dessa ledande positioner. Till utbildningen sökte 183 personer och av dem antogs tolv personer till utbildningen som pågick under 2005 -2006.

I dag har Sveriges 34 institutioner 20 kvinnor och 17 män som vd/teater- dans- eller operachef. I några fall ett delat ledarskap.

– Detta visar att det är möjligt att förändra verkligheten , vi ritade om kartan! Fack och arbetsgivaren tog ett gemensamt ansvar för detta. Vi är en liten bransch – men vi gjorde ett stort avtryck, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.