Vi behöver dig för att vara visionära och pådrivande

I början av hösten blir jag inbjuden till en av Europas kulturhuvudstäder 2016, nämligen Wroclaw i Polen. Inbjudan kommer från det polska fackförbundet ZASP som organiserar konstnärlig personal inom scenområdet.

Det man vill att jag ska prata om är vikten av kollektivavtal. Till skillnad från Sverige med sin långa tradition av ”den svenska modellen” så står Polen utan motpart – det finns ingen central arbetsgivarorganisation att förhandla med på detta område.

Det är varmt i Wroclaw denna helg, över 30 grader, och jag ”grillas” rejält av både frågor och solen. Ett hundratal skådespelare, sångare, dansare, regissörer och scenografer vill verkligen veta allt om våra avtal och vår verklighet. Här förhandlar man direkt med varje enskild teaterchef och intresset är stort för vårt system med centrala parter. Man vill också veta hur chefer tillsätts, hur inflytandet ser ut på arbetsplatserna och hur lönerna sätts? Mycket grundar sig just i våra kollektiva avtal, och det är mycket spännande att få berätta om det.

Med detta nummer av Scen & film följer en bilaga om Teaterförbundets internationella arbete. Villkoren ser olika ut i olika länder, Sverige ligger långt fram vad gäller både inflytande och möjligheter till kulturpolitisk påverkan. Men det betyder inte att vi inte kan lära oss mycket och utveckla verksamheten genom att lyssna på erfarenheter från andra.

Väl hemma igen välkomnar jag tio nya medlemmar i Teaterförbundet, tio konstnärer som fått uppehållstillstånd i Sverige och som deltar i ett projekt, som vi kallar kompetensintegration och genomför tillsammans med Riksteatern, Svensk Scenkonst och Arbetsförmedlingen Etablering. Jag talar om det fackliga medlemskapet som en del i att inte stå ensam, och att ha möjlighet att vara med och påverka. Och att det fackliga medlemskapet här är en självklarhet, inte en anledning att utsättas för hot. I slutet av september har FIA sin världskongress i São Paulo och här kommer säkert många exempel upp om olika villkor i världen. Vi knyter många internationella kontakter för vidare utbyte och gemensamt arbete.

Hösten inleds också alltid med ett par dagars seminarium för Teaterförbundets styrelse. Denna gång fanns mycket material från medlemmarna att gå igenom och diskutera. Dels en sammanställning av de grupparbeten som gjordes vid vårt förbundsmöte i maj. Här finns många bra idéer och tankar om kommande arbete med arbetsmiljö och säkerhet. Hot, våld, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Normer, representation och inkludering.

Alla våra yrkesavdelningar har också svarat på frågor om framtidens viktigaste fackliga frågor. Utifrån detta resonerar styrelsen om nuläget, utmaningar och hur vi går vidare. Allt diskuteras noggrant och kommer att finns med på olika sätt i det fortsatta arbetet. Stort tack till alla medlemmars insatser med detta.

Stort arbete har också lagts ner på frågan om den nya filmpolitiken. Tillsammans med vår filmavdelning och Sveriges Filmregissörer har Teaterförbundet för scen och film tydligt sagt vad vi anser om det remissförslag på branschråd som Filminstitutet sänt ut under sommaren. Kulturministerns besked är att den nya statliga filmpolitiken vilar på ett ökat inflytande från de organisationer som tidigare stått utanför det gamla filmavtalet, och här finns mer att infria. Också här är arbetet tillsammans med aktiva avdelningar väldigt viktigt.

Teaterförbundet för scen och film behöver sina engagerade medlemmar! För att kunna vara en stark, orädd, tillgänglig, mångfaldig, visionär och pådrivande organisation så behövs allas röster. Det är i den demokratiska processen som vår styrelse och vårt kansli kan agera för alla yrkesverksamma medlemmars krav på bättre villkor.

ANNA CARLSON
Ordförande