Vi som fackförbund måste ta AI-utvecklingen på allvar

Hej, kära medlemmar. Jag vill ta upp en fråga som jag tror kommer att påverka våra yrkesroller inom film, TV och scenkonst i framtiden – artificiell intelligens (AI).

AI är en teknologi som utvecklas i en rasande takt och vi ser redan nu hur det används för att skapa virtuella karaktärer och förbättra visuella effekter i filmer och TV-serier. Men samtidigt finns det en oro för hur AI kommer att påverka våra yrkesroller.

Vi måste vara medvetna om både de möjligheter och utmaningar som AI medför. Å ena sidan kan det automatisera vissa uppgifter och öka produktiviteten i produktionsprocessen, å andra sidan finns det en oro för att AI kan ersätta våra yrken och att vi inte längre behövs. I framtiden skulle en teaterföreställning kunna använda AI-teknik för att skapa interaktiva virtuella miljöer som kombineras med liveprestationer, men AI kan användas för att skapa digitala avatarer av skådespelare, vilket kan leda till att vissa skådespelare inte längre behövs. Dessutom kan AI-tekniken minska det mänskliga avtrycket i produktionen, vilket påverkar publikens upplevelse.

Det är viktigt att vi ser till att tekniken används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, för att skydda våra rättigheter och arbetsvillkor. Vi måste också vara medvetna om att AI kan påverka vår kreativitet och vår förmåga att skapa konst på ett sätt som är äkta och mänskligt. Det är en utmaning som vi alla måste ta på allvar.

Som fackförening är det vårt ansvar att skydda våra medlemmar och våra yrkesroller. Vi måste arbeta för att se till att AI används på ett sätt som stärker vår bransch och våra yrkesroller, inte minskar dem. Vi måste också arbeta för att se till att tekniken används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, för att skydda våra rättigheter och arbetsvillkor.

Jag vill uppmana er alla att vara medvetna om både de möjligheter och utmaningar som AI medför. Låt oss ta denna utveckling på allvar och vara en del av diskussionen om hur AI kan användas på ett sätt som gynnar oss alla.

Tack för att ni lyssnade.


Ja. Jag bad en chatbot skriva en ledare som Simon Norrthon om hur AI kommer att påverka våra yrken inom scen och film i framtiden. Läs den gärna igen med det perspektivet. Märkte du nån skillnad? AI har funnits med oss ganska länge nu i olika appar och it-system, men den senaste tidens utveckling har satt fart på diskussionen om vart vi är på väg. Eftersom det handlar om självlärande system så utvecklas de fortare ju mer de tar in. ChatGPT3 från Open AI som lanserades i november nådde 100 miljoner användare på bara två månader. Den är redan uppdaterad och har jagat konkurrerande teknikjättar att lansera sina produkter. Jag pratade om tjänsten med några vänner, alla hade provat den och utmanat den med det problem eller den uppgift de själva brottas med just nu. Bortsett från att svaren kanske var väl förutsebara och med lite enkelt språk, så var det tydligt att svaren var intressanta. Det slog mig att kanske alla de 100 miljoner användarna utmanar tjänsten med sina egna problem, och plötsligt har vi en AI som vet vad alla dessa människor brottas med just nu vilket ger en enorm kunskap om konsumenten som kan användas vidare.

Hur ska vi i framtiden kunna veta vad som är ”sant” och vad som är ”falskt”? Och är det ens viktigt för användaren? Hur förändras vår kreativitet när chatbotten blir bättre än människan, och vart ska vi ta vägen med vår kreativitet? Vem äger rättigheterna till de verk som skapas när de bygger på flera olika verk? Hur påverkas demokratin när AI kan producera kvalitativa informationsunderlag och artiklar med ett knapptryck? Vem äger informationen och var kommer den i från? Chatbotten verkar mer förberedd på vad AI kan göra än vad vi, dess användare, är. Som den själv uttrycker det måste vi som fackförbund ta utvecklingen på allvar, både vad gäller yrkesroller, arbetsvillkor och rättigheter.

Jag passade på att fråga chatboten om vi behöver riktlinjer för intimscener. Det tyckte den verkligen, av flera skäl; dels för att skydda skådespelarna och för en god arbetsmiljö, dels för att gestaltningen ska bli så bra som möjligt utifrån vad man vill berätta och för vem, och dels av kulturell hänsyn – att göra respektfulla gestaltningar av intimitet utifrån rollernas och de medverkandes kulturella bakgrund. Där ser man! Tur då att vi redan har tagit fram riktlinjer för film och tv-drama tillsammans med Film & TV-Producenterna, med stöd av SF Studios!

När jag ändå höll på bad jag AI-tjänsten att sia om avtalsrörelsen i Sverige också och fick svaret att:

”Det är möjligt att fackförbundet för film- och scenkonst i Sverige kan lyckas med att uppnå en del av eller alla sina krav, eller att de behöver nöja sig med mindre än vad de initialt hoppades på. Slutligen beror framgången med avtalsrörelsen på en rad faktorer och förhandlingar mellan fackförbundet och dess arbetsgivare.”

Jag tänker att människan ändå behövs ett tag till. Kanske mer än någonsin.

Tack för att ni lyssnade.

Simon Norrthon, förbundsordförande Scen & Film