Vi som lever i ett fritt land får inte vara tysta

Regeringen måste omedelbart fördöma den iranska regimens brutala våld mot de folkliga protesterna och kräva ett stopp för det blodbad som pågår.

KLYS, som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare, vill också uppmana våra folkvalda att kraftfullt agera för att de journalister, konstnärer, författare, poeter, filmare och musiker som sitter fängslade i Iran ska friges.
Just nu mördas unga kvinnor och män i Iran. De skjuts ihjäl. Misshandlas till döds. Det är straffet för att de hävdar sina grundläggande mänskliga rättigheter. Straffet för att de vill leva sina liv i frihet. Straffet för att de protesterar mot ett politiskt system som i religionens namn fängslar och dödar oliktänkande.

Sedlighetspolisens mord på kurdiska Jina (Mahsa) Amini blev en brutal påminnelse om vad den iranska regimen utsatt sin befolkning för under sina 43 år vid makten. Sedan den islamiska revolutionen och Ayatollah Khomeinis maktövertagande 1979 har kvinnor tvingats leva som andra klassens medborgare i ett samhälle, som inte kan beskrivas som något annat än könsapartheid. Listan på diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna är lång och blodig: trakasserier, förföljelser, kidnappningar, misshandel, tortyr, spöstraff, våldtäkter, steningar och offentliga avrättningar.

I de iranska fängelserna sitter journalister, konstnärer, författare, poeter, filmare och musiker. Att dessa människor, tillika våra kolleger, gripits är ingen slump. I diktaturens Iran finns ingen yttrandefrihet. Skriver eller skapar du något som inte faller prästerskapet i smaken kan du anklagas för hädelse, regeringsfientlig propaganda eller förräderi. Efter en summarisk rättegång döms du till piskrapp och ett långt fängelsestraff. Om du inte döms till döden är ändå risken stor att du dör i fängelset.

Nu bränner kvinnor sina slöjor i protest. Nu demonstrerar kvinnor och män sida vid sida mot förtrycket. De riskerar sina liv för friheter som vi i Sverige tar för givna. Denna kamp kräver ett stort mod. Av oss kräver den vår solidaritet. Den kräver att vi, som lever i ett fritt land, inte är tysta. Den kräver att vi tar ställning för folket och mot tyranniet.

Den iranska regimen gör allt för att stoppa information om vad som händer från att nå utanför landets gränser. Det är vårt ansvar att se till att de inte lyckas. Så kan vi bidra till kampen för frihet.

Vi vill uttrycka vårt fulla stöd för protesterna, som med kvinnorna i spetsen, pågår i Iran. Vi uppmanar den svenska regeringen att omedelbart fördöma den iranska regimens våld. Vi uppmanar våra demokratiskt valda representanter att fördöma varje övergrepp mot demonstranter och oliktänkande.

Stoppa blodbadet! Kvinna! Liv! Frihet!

Dramatikerförbundet
Fackförbundet Scen & Film
Federationen Svenska Musiker (Musikerförbundet och Symf)
Föreningen Svenska Tonsättare
Konstnärernas Riksorganisation
Läromedelsförfattarna
Oberoende Filmares Förbund
Unionen, fackklubben vid SR, SVT och UR
SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Journalistförbundet
Svenska Tecknare
Sveriges Författarförbund
Sveriges Scenkonstregissörer


KLYS är en samarbetsorganisation som genom sina 14 medlemsorganisationer representerar ca 30 000 kulturskapare inom områdena ord, bild och form, scen och film, och musik.

Uppropet  publicerades i Expressen 7/10 2022