Vi väntar oss en aktiv kulturpolitik!

UNDER POLITIKERVECKAN i Almedalen hördes många kollegor sucka: ”Inte ett enda ord om kultur i partiledarens tal!” Och visst var det så. Det som lyftes fram var så kallade tyngre frågor. Våra frågor om scen- och filmpolitik finns med i debatten under våren och en bit in på sommaren. Men ju närmre valet vi kommer desto längre ner på listan förpassas de kulturpolitiska visionerna och villkoren för våra yrkesverksamma.

”Vi är inte grädden på moset, vi är jästen i degen” brukar jag citera och menar att konst och kultur är en av de viktigaste grunderna för demokrati och välfärd. Och borde alltid finnas på agendan för våra politiker.
Särskilt viktig är den givetvis för den som efter valet får ansvaret som kulturminister. Jag överlämnar gärna några råd, eller snarare uppmaningar. Vi vet vad vi talar om och det finns mycket att göra för att stärka scen- och filmområdet:
Skrota det nuvarande filmavtalet!
Det har sedan länge spelat ut sin roll och måste ersättas med något nytt för att utveckla och säkra produktionen av konstnärlig, svensk film. Se till att forma en ny filmpolitik som både har ett konstnärligt fokus och som garanterar en kontinuerlig och stabil produktion.
Uppfyll våra krav för den fria scenkonsten!
Under våren har Teaterförbundet tillsammans med Dans- Teatercentrum arrangerat regionala möten med politiker och utövare där vi presenterat förslag att säkra och utveckla den scenkonst som skapas av fria aktörer. Fem viktiga punkter är: fördubbla anslagen, skapa tydliga kriterier för att söka anslag, garantera alla elever rätten att möta scenkonst varje termin, stärk arrangörerna och stöd kulturskaparna.
Läs: ”Upprop för den fria scenkonsten” på vår hemsida.
Slå vakt om scenkonstinstitutionerna!
Många års av urholkning av anslagen, det vill säga när anslagen inte räknas upp med ofrånkomliga kostnadsökningar, undergräver möjligheten att utvecklas. Institutionerna måste ges möjlighet att upprätthålla kvalité och få ökat utrymme för förnyelse
En nystart på pensionsfrågan!
Teaterförbundet har länge arbetat för att modernisera pensionerna på scenkonstens institutioner. Detta för att anpassa dem till förändringarna i det allmänna pensionssystemet och till utvecklingen av en frilansarbetsmarknad. Men regeringens misskötsel av frågan gör att det vore oansvarigt att påbörja avvecklingen av den så kallade PISA-förordningen från den 1 januari 2015. Det krävs ett omtag där frågan bereds i ett förtroendefullt samarbete mellan regeringen och branschen.
Bygg ut teater-dans och musikallianserna!
En stor majoritet av alla verksamma inom scen och film är idag frilansare med otrygga och osäkra anställningsvillkor. De konstnärliga allianserna ger förutsättningar för tillhörighet och kompetensutveckling. En helt unik och framgångsrik svensk modell som stärker de yrkesverksamma. Skapa också motsvarigheter för övriga yrkesgrupper!
För en dialog med oss yrkesverksamma inom scen och film!
Vi som arbetar inom scen- och filmområdet äger alla stor kunskap om hur scen- och filmpolitiken fungerar i verkligheten. Det gäller frågor som varför Skapande skola inte har blivit ett lyft för den fria scenkonsten. De regionala Kulturkraftsprojektens framgång och vad det innebär om de inte får en fortsättning. Betydelsen av en väl fungerande upphovsrätt och att dess intäkter också når de yrkesverksamma. Vilka ändringar som krävs för att trygghetssystem även ska fungera för oss. Och mycket mera.
Svensk scen- och filmkonst står stark och är konstnärligt högtstående. Medvetenheten växer hos allt fler om scen-och filmkonstens roll i ett demokratiskt samhälle och dess ekonomiska och sociala betydelse. Vi vill att denna kreativa aktivitet ska mötas av en aktiv kulturpolitik. Vi är väl förberedda för en dialog med vår nya kulturminister!
ANNA CARLSON
ordförande