Vi vill ha en respektfull dialog

ÄNTLIGEN STOD DEN NYA statsministern i talarstolen för att läsa upp sin regeringsförklaring och offentliggöra namnet på vår nya kulturminister. Spekulationerna hade varit många och inga riktigt säkra namn hade kommit fram.
Det fanns tankar om någon från det Socialdemokratiska partiet eller skulle det bli Miljöpartiet? Rykten om någon helt opolitisk person florerade också.
Ända sedan valresultatet stod klart, och det visat sig att Sverigedemokraterna skulle komma att få inflytande genom sin vågmästarroll, har debatten varit livlig om hur den kommande regeringen skulle se ut. När beskedet så kommer, och vi får namnet på den nya kulturministern och även hennes titel, ser vi att även demokratifrågorna kommer att ligga på Alice Bah Kuhnkes bord.
Jag menar att valet av Alice Bah Kuhnke är ett spännande val, som lovar gott för en framtida offensiv kulturpolitik. Kopplingen till demokratifrågorna är positiv, inte minst mot bakgrund av kulturens nödvändiga roll att främja demokrati, yttrandefrihet och motverka främlingsfientlighet och rasism.

EFTER RIKSDAGSVALET I SEPTEMBER intervjuas jag och tillfrågas om min syn på valresultatet. För mig är det då självklart att lyfta fram att just vi, som arbetar med film och scenkonst, har som uppdrag att skildra samhället och verkligheten. Det är vi som ska uppträda på ”de tiljor som föreställa världen”, vi som ska skapa filmerna som blir vårt kulturarv. Därför är det extra viktigt att vi kulturskapare ges möjlighet att med rimliga villkor och finansiering stärka det demokratiska samhället. Vi ska tydliggöra den värld vi lever i, synliggöra orättvisor – visa på utvägar och alternativ. Det förmår konsten, även utan att vara politisk. Vi kan spegla ”konsten att vara människa”.
Nu måste vi ta ett gemensamt ansvar och få till stånd en respektfull dialog med kulturminstern om de visioner vi har för en utveckling och stärkning av kulturens plats i vårt samhälle. ”Kulturen är navet i den demokratiska processen” sa ministern i ett första uttalande. Det går vi gärna vidare med!
Under veckan kom också ett brev från en medlem som undrade ”Vad gör Teaterförbundet för att påverka politikerna att ändra lagen och förbättra frilansande kulturarbetares rättigheter till de socialförsäkringar vi är med och bekostar?”
En bra fråga, och lite ledsamt eftersom det blir en påminnelse om hur svårt det kan vara att nå ut med allt arbete Teaterförbundet gör. Att vara frilansare och ha många olika uppdragsgivare, att ha en FA-skattsedel, vara så kallad kombinatör, innebär att relationen till Försäkringskassan kan vara hårt prövad.
Teaterförbundet har aktivt arbetat med frågan i flera år, både som enskilt förbund och även i samverkan med TCO och Klys. Vi har agerat direkt mot Försäkringskassan och även mot politikerna, eftersom de regler Försäkringskassan arbetar efter grundar sig på politiska beslut. Glädjande nog tycks ett politiskt genombrott vara möjligt, genom att den parlamentariska socialförsäkrings- utredningen utlovar konkreta förslag efter årsskiftet. I detta nummer av Scen & film står mer att läsa om detta.

VÅR NYA KULTURMINISTER kommer att få många olika frågor på sitt bord. Konst och kultur är viktiga byggstenar i ett demokratiskt samhälle, om det är vi överens. Nu gäller det att identifiera byggstenarna!
”VI är väl förberedda för en dialog med vår blivande kulturminister” skrev jag i förra numret av vår tidning. För våra medlemmar står en framtidsinriktad filmpolitik, en nystart i pensionsfrågan på scenkonstinstitutionerna och bättre villkor för de verksamma på scen- och filmområdet i fokus.
Välkommen Alice!
ANNA CARLSON
Ordförande