Viktiga och nödvändiga ersättningar till kulturlivet måste värnas

Näringsutskottet har i dagarna förordat ett tillkännagivande till regeringen om att initiera en översyn av det svenska privatkopieringssystemet. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

– Privatkopieringsersättningen är avgörande för kulturskaparnas möjligheter att bidra till ett rikt svenskt kulturliv, menar Ulf Mårtens, ordförande i Copyswede.

– Det är rimligt, rättssäkert och rättvist att en ersättning betalas för möjligheten att kunna kopierar en (låt, film eller ljudbok) för privat bruk. Avgiften som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk ca 80 kronor, men den totala summan innebär att fler kulturskapare kan leva på sitt arbete. Systemet ger kulturskapare den ersättning de har rätt till.

Sverige har ett modernt och välbalanserat system för privatkopiering. Nivåerna på avgiften anpassas efter befintlig privatkopiering, men det förutsätter att elektronikbranschen samarbetar. Ett klargörande från EU-domstolen innebär dessutom att privatkopieringsersättning från den allmänna statsbudgeten inte är tillåtet och strider mot EU-rätten.

Flera svenska partier har uttryckt att framtidens privatkopieringssystem bör utredas. I detta arbete är det av yttersta vikt att det svenska kulturlivet, kulturskaparna och deras rätt till rimlig ersättning för sin upphovsrätt värnas. Vi ser fram emot garantier från riksdagens partier om att dessa principer kommer att värnas och upprätthållas.

Ulf Mårtens, ordförande Copyswede

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film