Viktigt anmäla arbetsskador

Arbetsmiljön försämras och arbetsskadorna ökar i antal. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort var antalet arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige hela 5 000 fler än året innan. Många uppger också att deras arbetsmiljö har försämrats.

Om du råkar ut för en arbetsskada eller arbetsrelaterad sjukdom, se till att arbetsgivaren anmäler det till Försäkringskassan. Det är viktigt för att du ska kunna få den ersättning du har rätt till. Arbetsgivaren har även en lagstadgad skyldighet att anmäla olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Man kan göra en gemensam anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen ingår även en arbetsskadeförsäkring (AFA). Påminn arbetsgivaren att ni även anmäler arbetsskada till AFA Försäkring.

På arbetsplatser med fler än fem anställda bör det finnas ett skyddsombud. Ta hjälp av dem i dina kontakter med arbetsgivaren angående arbetsskador, olyckor och sjukdom.

Teaterförbundet har också två regionala skyddsombud som varje år besöker hundratals arbetsplatser på scen- och filmområdet. Du kan ta kontakt med dem om du har frågor som rör arbetsmiljö: Eleonor Fahlén (film) eleonor.fahlen@teaterforbundet.se eller Mårten Gunnartz (scen) marten.gunnartz@teaterforbundet.se

Juridisk hjälp
Genom ditt medlemskap i Teaterförbundet har du också rätt till kvalificerad juridisk hjälp vid arbetsskador. Juristerna hos LO-TCO Rättsskydd är specialiserade på tvister som rör arbetet – rätt till sjukpenning, arbetslöshetsersättning, arbetsskadeersättning och andra socialförsäkringsärenden.

LO-TCO Rättsskydd har tagit fram foldern ”Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!”. Där finns praktiska råd om och hjälp med hur du ska bära dig åt när du anmäler en arbetsskada. Du kan ladda ner den på www.fackjuridik.com