Viktigt att anmäla arbetsskador

Sedan flera år minskar antalet anmälda arbetsskador och särskilt arbetssjukdomarna. Det leder till att brister i arbetsmiljön inte uppmärksammas och till att många medlemmar går miste om stora belopp i ersättning.

Ingen med djupare kunskap om arbetsmarknaden tror att den dramatiska minskningen av anmälningar beror på att arbetsmiljön blivit så mycket bättre utan utvecklingen har andra orsaker, inte minst bristande kunskaper om begreppet arbetsskada och hur man anmäler dessa.

– Många medlemmar riskerar att förlora stora belopp som de egentligen är berättigade till. Det har blivit en allt hårdare attityd på arbetsplatserna med högre psykisk belastning på de anställda, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Bara var femte som varit frånvarande från jobbet för skada eller sjukdom relaterad till arbetet anmäler detta till Försäkringskassan (FK). Det är en av orsakerna till att antalet anmälda arbetsskador har sjunkit med hela 85 procent – utan att arbetsmiljön blivit bättre. Allt enligt Arbetsmiljöverkets (AV) rapporter.

– Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla alla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att anmäla arbetsskador så snart som möjligt, helst samma dag. Detsamma gäller anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan, säger Mårten Gunnartz, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet.

– Man kan inte anmälan arbetsskadan i efterskott, vilket kan få till följd att den arbetsskadade inte får den rehabiliteringsersättning som man har rätt till, fortsätter Mårten Gunnartz, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet.


En gemensam anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan göras på hemsidan www.anmalarbetsskada.se