Visa solidaritet med de danska förbunden!

Danska Skådespelarförbundet har under en längre tid förhandlat med danska film- och tv-producenter om villkoren för rättigheter i samband med produktioner för strömmade tjänster.

Förhandlingarna har inte givit något resultat och Danska Skådespelarförbundet har därför meddelat producenter och distributionsbolag att de inte kan ingå avtal med förbundets medlemmar. Detsamma har det Danska Dramatikerförbundet och Danska Filmregissörer.

Teaterförbundet för scen och film är självklart solidariska med våra danska kollegor! Om du blir erbjuden en anställning eller ett uppdrag i en produktion för strömmade tjänster i Danmark bör du kontakta oss eller respektive danskt förbund innan du undertecknar någon form av avtal.

Kontaktuppgifter till de danska förbundet hittar du här:

www.skuespillerforbundet.dk

www.dramatiker.dk

www.filmdir.dk