Viss ljusning i kulturbudgeten

I årets kulturbudget gör regeringen ordentliga satsningar på flera områden. Som tidigare meddelats får den fria scenkonsten ett tillskott på 25 miljoner kronor. Ytterligare 60 miljoner kronor per år ska gå till stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer verksamma inom alla konstområden.

– Det är glädjande att regeringen ökar stödet till enskilda konstnärer och satsar på den fria scenkonsten. Men deras anslag har urholkats under lång tid, och ytterligare satsningar måste till. Detsamma gäller för landets alla scenkonstinstitutioner, som bedriver en fantastisk verksamhet med otillräckliga medel. Även institutionernas verksamhet behöver ett långsiktigt hållbart stöd från staten, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Särskilda pengar avsätts för att öka möjligheterna för digitala utsändningar från Dramaten, Kungliga operan och Riksteatern.

– Det är positivt att regeringen tillför extra medel för digitalisering av scenkonsten. Det ökar möjligheten att sprida våra medlemmars verk till en större publik, säger Anna Carlson.

På filmområdet görs en mindre satsning på bevarandet av filmarvet i Ingmar Bergmans namn, men några satsningar på filmproduktion syns inte i budgeten.

– Regeringen lyfte fram betydelsen av film som konstform när de beslutade om en helstatlig filmpolitik. Men det behövs också en rejäl satsning på filmen för att den ska fortsätta utvecklas – både på förutsättningarna för filmproduktion i landet, men även på ett väl fungerande distributionsled, säger Anna Carlson.