Wermland Opera skär i personalstyrkan

Wermland Operas ledning står fast vid sitt beslut att minska antalet tillsvidareanställda tjänster i operahuset. Teaterförbundet anser att detta är fel väg att gå både av ekonomiska och konstnärliga skäl. Det är också olyckligt att man har gått vidare med omorganisationen innan man kan överblicka förutsättningarna för operans verksamhet i den kommande kulturplanen.

Förhandlingarna mellan Wermland Opera och Teaterförbundet är nu avslutade. Ledningen står fast vid sitt förslag att skapa en ny organisation, med uppsägningar som följd, utifrån det sparkrav som finns.

I förhandlingarna med arbetsgivaren har förbundet ställt sig mycket kritiskt till omorganisationen, men inte vunnit gehör. Teaterförbundet ifrågasätter om förslaget innebär några besparingar, då det innebär ett starkt beroende av externa och tillfälliga personalresurser.

– Ska Wermland Opera även i framtiden kunna fylla rollen som en dynamisk och konstnärligt framgångsrikt operahus måste den också ha en stark kärna av kompetent och rutinerad personal. Det gäller såväl konstnärlig som teknisk och administrativ personal, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Region Värmland är i färd med att ta fram en kulturplan för kommande år, samtidigt som man 2013 går in i den så kallade Koffertmodellen. I utkastet till kulturplanen finns högt ställda förväntningar på vad Wermland Opera ska åstadkomma.

– Det är svårt att se hur dessa förväntningar ska kunna realiseras när man går vidare med den nu beslutade omorganisationen. Samtidigt måste politikerna i region Värmland ta sitt ansvar och skjuta till de resurser som behövs. Det är därför olyckligt att man går vidare med omorganisationen innan man kan överblicka de förutsättningar som den nya kulturplanen kan ge, framhåller Anna Carlson.