Yrkanden växlade för institutionsteateravtalet

Just nu pågår förhandlingar för flera av Teaterförbundets kollektivavtal. Ett av de större avtalen är det som gäller för institutionsteatrarna, som löper ut den 31 mars 2016.

Under hösten har Teaterförbundets lokalavdelningar och berörda yrkesavdelningar fått skicka in förslag på yrkanden om förändringar i avtalet. Förbundsstyrelsen har sedan fattat beslut om vilka yrkanden Teaterförbundet ska lyfta i förhandlingarna.

I förra veckan bytte Teaterförbundet yrkanden med motparten i förhandlingarna, arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. I mitten av februari ska Teaterförbundets förhandlare träffa delegationen för att gå igenom alla yrkanden. I delegationen ingår representanter från lokalavdelningarna, yrkesavdelningarna och förbundsstyrelsen.

Sen väntar förhandlingar med Svensk Scenkonst.


Mer utförlig information om yrkandena och de fortsatta förhandlingarna kommer att publiceras på hemsidan i januari.