Yrkesavdelningar stöder uppropen

Sångaravdelningen, Sveriges Filmregissörer, Dansavdelningen, Filmavdelningen, Teknikeravdelningen, Ljus/Ljud/Maskavdelningen, Scenografi och kostymavdelningen och Artistavdelningen inom Teaterförbundet stöder de olika uppropen  #visjungerut, #tystnadtagning, #tystdansa och #metoobackstage och #theshowisover, där deras kollegor vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp under de senaste veckorna. Här kan du läsa deras uttalanden.

Sångaravdelningens styrelse stöder uppropet #visjungerut

I måndags trädde 653 sångare fram i uppropet #visjungerut, där de vittnar om övergrepp och grova kränkningar på opera- och musikscener, men även inom musikutbildningarna.

– Vi står bakom våra modiga kollegor som träder fram. Dessa vittnesmål är oerhört starka, viktiga – och förfärliga. Berättelserna visar tydligt vilka enorma problem branschen har, säger Katrin Meerits, ordförande i Sångaravdelningen inom Teaterförbundet för scen och film.
Under den senaste veckan har en rad yrkesgrupper inom scen- och filmområdet lämnat skrämmande vittnesmål om otaliga övergrepp, kränkningar och trakasserier.

– I förra veckan beslutade Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst att gemensamt tillsätta en oberoende gransknings- och åtgärdskommission. – Vi kommer även att genomföra en gemensam enkät till alla medlemmar och medlemsorganisationer. Alla former av trakasserier och kränkningar måste få ett slut!, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Sveriges filmregissörer stöder #tystnadtagning

Sveriges filmregissörer stöder i ett upprop de kvinnliga skådespelare som har vittnat om övergrepp och sexuella trakasserier inom scen-, film-, och tv-branschen.
I uppropet skriver de bland annat:
”Ytterst handlar det om en samhällelig struktur, en patriarkal struktur, där den medeltida och unkna föreställningen om det manliga geniet fortfarande odlas. Det gäller skådespelare så väl som regissörer. Och genikulten visar tydligt hur den legitimerar våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Men det handlar också om ett grymt ekonomiskt system där kvinnans kropp, sedan filmens födelse, har exploaterats av filmproducenter och regissörer för att jaga stora biljettintäkter.”

– Detta är i grunden ett arbetsgivaransvar. Vi kräver därför ett nationellt aktionsprogram, som arbetas fram i samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna från vårt område, säger Christina Olofson, ordförande i Sveriges Filmregissörer.

– De gärningar som de kvinnliga skådespelarna vittnar om i sitt upprop är i flera fall rent kriminella handlingar som måste polisanmälas och grundligt utredas, säger Elisabet Gustafsson, ordförande i Sveriges Filmregissörer .
Här kan du läsa Sveriges Filmregissörers upprop.

Dansavdelningen stöder uppropet #tystdansa

I uppropet #tystdansa vittnar ett stort antal dansare om övergrepp och trakasserier inom dansvärlden, på utbildningar såväl som på scener.

– Vi står till fullo bakom uppropet #tystdansa. Det är en skrämmande verklighet som kommit upp till ytan i och med dessa dansares berättelser. Det är oerhört viktigt att det äntligen kommer fram, så att vi kan få ett slut på detta, säger Kerstin Abrahamsson, ordförande i Dansavdelningen inom Teaterförbundet.

– Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst tillsätter nu en oberoende gransknings- och åtgärdskommission, och kommer även att göra en enkät riktad till medlemmarna, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Dansavdelningen backar alla de som nu brutit tystnaden och samlats för att gemensamt stå upp och jobba för rättvisa och jämställdhet. Rörelsen har påbörjats!

#Metoobackstage –upprop från scen, film och tv stöds av Teaterförbundets avdelningar

I fredags kom uppropet #metoobackstage där 1653 kvinnor som arbetar bakom scen- film- och tv produktioner vittnar om makthierarkier och utsatthet i en bransch med osäkra arbetsvillkor.

Regissörer, scenografer, kostymdesigners, manusförfattare, fotografer, klippare, receptionister, värdinnor, skräddare, snickare, elektriker, rekvisitörer är några av de yrken som står bakom uppropet.

Teaterförbundets filmavdelning, liksom avdelningarna för tekniker, ljus/ljud/mask och scenografer organiserar många av dessa yrkesgrupper och stödjer sina kollegor i #metoobackstage.

Uttalande från Artistavdelningen inom Teaterförbundet för scen och film med anledning av det internationella uppropet #theshowisover

Vi ställer oss helt bakom och stöder de som vittnat om övergrepp och sexuella trakasserier som de utsatts för inom cirkusbranschen och alla de som undertecknat detta upprop. Det visar att den internationella cirkusscenen är lika drabbad som övriga delar av artist-, teater- och filmbranschen.

Det gäller inom de minsta kompanier till de största utbildningarna, institutionerna, scenerna, kompanierna och festivalerna. Att sätta ljuset på denna förnedrande verklighet är nödvändigt för att få slut på övergrepp och sexuella trakasserier.

Artistavdelningens ordförande Pierre Ström