Deklaration och avdrag

Deklaration/avdrag för scenografer och kostymdesigners – en guide oss kollegor emellan.

Tips på vad andra yrkat och fått avdrag för i sina deklarationer.

Detta är alltså inte hugget i sten eller ett löfte om att motsvarande avdrag kommer gå igenom för dig, tolkningen av skatteverkets tjänstemän är väldigt olika.

Alla beslut går att överklaga och Scen & Films jurister kan hjälpa till vid principiellt viktiga fall.

Men oavsett om du är löntagare eller egen företagare med enskild firma eller aktiebolag finns det olika avdrag att göra, så du inte privat står för dina arbetskostnader!

Här kommer de bästa tipsen vi fått in från våra kollegor, avd 114 medlemmar.

Löntagare

-som löntagare kan det ibland vara svårt att veta vad du har rätt att dra av.

Kom ihåg att som löntagare, även på korttid, så ska den som betalar ut lönen till dig, stå för alla kostnader som om du vore anställd, t.ex ateljehyra, material osv osv!

MEN om det nu inte varit så, utan du istället själv bekostat vissa saker har du bl.a. möjlighet att dra av för följande:

1. HEMSIDA

-kostnader för domännamn, webhotell etc

2. ARBETSMATERIAL

-skrivarpatroner/papper

-porto

-referenslitteratur

mm

3. ATELJÉ

Hyra, försäkring, utrustning (möbler, el, internet, städmaterial) mm.

”Dra av för ett arbetsrum i bostaden per kvm! Om skatteverket nekar dig, fota ditt rum från alla vinklar och visa att det inte ser ut som en journalists skrivbord med dator! Visa hur du skär i kartong, limmar, bygger modell, målar skisser på väggar, målar modeller, gör arbetsritningar, belysningsarrangemang, datorer som visar rek.bilder osv osv…..! Golvarbete, väggarbete, takarbete, prover på allt från tapeter och golvmaterial! Så många arbetsplatser som vi behöver i vårt jobb i ett rum är nyckeln till skatteverket, som inte har en aning om vad en scenograf måste göra!”

”SÄRSKILD ARBETSLOKAL SAKNAS (dvs. du har inte en ateljé eller särskilt inrett, avskilt arbetsrum i bostaden).

Jag hänvisar till Scen & Films Deklarationsupplysningar,

”Under inkomstlaget näringsverksamhet medges utan krav på avskilt arbetsrum i bostaden enligt schablon med 4000 kr för lägenhet per år och 2000 kr per år för egen fastighet. Kravet är att 800 timmars arbete ska utföras i hemmet för verksamhetens räkning.

En frilansare som saknar anställning och arbetsrum i tjänsten likställs ofta med en näringsidkare även om de deklarerar sin inkomst som inkomstlaget tjänst.

Detta avdrag bör öppet kunna yrkas av de yrkeskategorier som arbetar under ”näringsverksamhetsliknande” former, t ex. scenografer…”

Jag ringde till Skatteverket och fick veta att jag kunde yrka avdrag eftersom jag, måste arbeta i hemmet utan ett avskilt arbetsrum. Jag har alltså inte något annat val än att arbeta i lägenheten. ”

4. TELEFON

Samtalskostnader relaterade till arbetet, men inte abbonemangskostnaden

”Ring till din mobiloperatör och be dem skicka dig samtliga fakturor för deklarationsåret.”

5. ARBETE PÅ ANNAN ORT

Schablonbelopp per dag för arbete på annan ort.

6. STUDIERESA

”Möjlighet finns att yrka avdrag för studieresa.

Spara handlingar och dokumentation som visar dina kostnader för resa, logi och specifika utställningar (som var resans syfte). Om du saknar kvitton på levnadsomkostnader, ring Skatteverket som räknar ut schablonbelopp för fördyrade levnadsomkostnader i det specifika landet.

Om du har kvitton i annan valuta än SEK, räkna om den för respektive land och månad enligt Riksbankens tabeller (dessa tabeller skall användas som valutaomräknare på inrådan av Skatteverket).”

 

Egen företagare

-som egen företagare står du för en större del av dina arbetskostnader och det är därmed också enklare att dra av för dessa utlägg. T.ex:

1. DATORPROGRAM , APPAR MM.

Sådana som Du behöver för ditt jobb, musik appar, typ opera, pjäser, libretton osv.

Nedladdad musik( betald förstås)

2. TEATER- & BIOBILJETTER

3.RESOR

Alla resor till och från jobb taxi, milersättning egen bil, månadskortkort osv.

” Traktamente per dag vid utlandsvistelse. Det är olika belopp för olika länder, så kolla med skatteverket, beloppen ändras efter prisutvecklingen.”

4. ARBETSMATERIAL

Färger, block, tygprover mm.

5. DATOR, IPAD

”Dator är normalt inte avdragsgillt men specialprogram och kraftfullare dator än en standarddator.”

6. REFERENSLITTERATUR

7. STUDIE- / UTVECKLINGSRESOR

8. FRISKVÅRD

Gymkort mm.

9. REPRESENTATION

Fika, lunch vid skissarbete med medarbetare, konceptarbete och liknande.

10. ATELJÉ

Hyra, försäkring, utrustning (möbler, el, internet, städmaterial) mm.

11. PENSION

12. FÖRSÄKRING

”Företagsförsäkring som innehåller ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Teatrarna kräver det om Du är enskild firma”

12. TELEFON

Samtalskostnader relaterade till arbetet, men inte abbonemangskostnaden

”Specificera telefonavdraget genom att göra en uträkning på fakturan. Har du separat abonnemang för firman och ett privat drar du av hela beloppet. ”

 

Och så några sista råd!

Om du ringer Skatteverket för att rådfråga innan delarationen, skriv gärna upp namn på den person du pratar med, det kan vara bra att referera till detta i ev. bilagor eller om Skatteverket ber om kompletterande upplysningar.

Ha alltid verifikat på dina avdrag. Kassakvitton, fakturor mm.

Ta hjälp av Scen & Films deklarationsupplysningar: förutom matnyttig fakta finns tips på hur du kan disponera olika bilagor. Lycka till!