Ordlista

Saknar du ord? Skriv till styrelsen för scenografer och kostymdesigner.

Akt

är en del av pjäsen. Ofta kan det vara en större scenförändring mellan akterna, och ibland paus.

Applådtack

är skådespelarnas tack till publiken, då de gått ur rollen och kommer in och tar emot jublet.

Ateljé

verkstad, för snickeri, smide, måleri, kostym, patinering, tapetseri mm.

Attribut

är specialrekvisita eller dekorelement som man inte kan köpa någonstans utan behöver göra, till exempel gravstenar, avhuggna huvuden eller knivar som blöder. Kan vara en rolls personliga rekvisita.

Black

Är när allt ljus släcks på scenen, kan vara istället för ridå i början och slut eller i ett scenbyte eller i en tidsförflyttning och så vidare.

Blackbox

en svart scenlokal där scen och salong inte har fixerade platser i rummet utan kan byggas om efter behov.

Blackout

när skådespelarna helt tappar bort vad de ska säga eller göra.

Byxa

Är ett tyg som hänger på sidorna av scenen så att ljus, dekorelement eller skådespelare kan döljas innan de gör entré eller används. Det kan naturligtvis vara ett plagg också, men då vet du nog vad det är!

Dekor

är det som är uppbyggt på scenen som bildar scenografin.

Dekorelement

är delar av dekoren som är en egen fysisk enhet.

Dialog

är när två eller flera skådespelare pratar med varandra i en scen.

Dramaturgi

konstnärlig rådgivning, textbearbetning och analys.

Filter

sätts framför lampor så att man kan få olika färg på ljuset.

Foajé

där publiken är innan de får gå in till föreställningen.

Fond

den del av dekoren som täcker bakväggen av scenen, ofta tygstycke.

Följe(spot)

en strålkastare som man justerar in för hand för att följa en skådespelare eller sak som rör sig på scenen. Kan idag vara radiostyrd eller förprogrammerad.

Förtecknisk koll(ationering)

ibland kallat skissmöte eller idépresentation. Teamet presenterar sin idé på sådant sätt att teatern kan göra kostnads- och materialberäkningar: omfång. Teatern återkopplar om vad av idéerna som är realiserbart innan teamet förbereder sig inför inlämningen.

Första kostym

när skådespelarna har på sig kostym första gången i ett genomdrag, för att se hur det fungerar i scenografin och tillsammans.

Genomdrag

när man kör igenom hela föreställningen utan avbrott

Genrep

sista repetitionen före premiär.

Gradäng

en läktare där publiken sitter i flera nivåer bakom varandra för att kunna se bra. Sten: Lös läktare i trappform.

Italienare

ett genomdrag som går så snabbt det går att genomföra. För att få upp tempot på föreställningen.

Inspicient

den som leder föreställningen tekniskt och ser till att allt sker vid rätt tillfälle. Ger ofta signaler via radio.

Intäckning

tyg som täcker in väggarna på scenen, kan vara en BYXA i vissa fall.

Kaschering

är när man skapar en hårdare/hållbarare yta på ett ömtåligare grundmaterial. Typiskt på exempelvis frigolit/cellplast stryker man ut en limblandning med papperspulver/gipspulver/sågspån, eller gipsbindor/gasbindor beroende på vilken effekt man vill uppnå. För finare yta, finare material.

Koll(ationering)

den gemensamma starten för alla som arbetar med en produktion och start på repetitionsperioden.

Koreografi

hur man skall röra sig på scenen, oftast i dansföreställningar men kan också finnas i teaterpjäser.

Kostym

skådespelarnas kläder på scenen, kallas för kostym oavsett om det är en klänning eller bara underkläder.

Kostymdesigner

ritar kostymerna som behövs för föreställningen och jobbar sedan tillsammans med ateljéns tillskärare, skräddare och övrig personal för att realisera dem.

Kostymtecknare

en äldre beteckning på KOSTYMDESIGNER.

Kostymör

Äldre ord för kostymdesigner inom film. Oftast den som tar fram kostymerna.

Kuliss

flyttbar del av scenografin.

Ljusbord

dataenhet som styr ljuset, sköts av en ljustekniker

Ljusdesigner

bestämmer över hur ljuset ser ut.

Ljustekniker

monterar och riktar lampor.

Monolog

en skådespelare som framför en text ensam.

Passning

när scenteknikerna flyttar kulisser, dekor eller rekvisita under föreställningen.

Patinering

gör så att kostymen, rekvisitan eller dekoren ser sliten och använd ut, blodig, blöt eller någon annan effekt.

Praktikabel

En mobil plattform för scennivåer.

Pundare

en järntyngd som man använder för att hålla kulisserna på plats.

Rammöte

ett möte där förutsättningarna för en produktion presenteras, ex. av konstnärlig ledare, teknisk chef och producent. Ofta tas tillverkningstimmar upp, budget, viktiga datum för produktionen.

Regi

att bestämma vad skådespelarna skall göra på scenen, och ha en övergripande idé om föreställningen.

Rekvisita

alla lösa saker som finns på scenen som skådespelarna använder.

Repetition

när man övar in föreställningen innan man börjar spela den för publik.

Repetitör

länken mellan dansarna och koreografen, teamet och huset. Har ofta dansbakgrund. Sköter allt praktiskt med tider för dansare och repetition, är ofta koreografens högra hand praktiskt och ibland även konstnärligt. Repeterar med dansarna när koreografen ej är på plats, instuderar material med nya dansare. Ser till att koreografin inte drar iväg under spelperioden utan håller sig så nära koreografens vision som möjligt. Även en pianist som övar in sångare.

Ridå

draperiet som döljer scenen innan, under och efter föreställningen.

metallrör som hänger i taket ovanför scenen där man kan hänga lampor, tyg eller föremål.

Scen

1 Den fysiska plats som föreställningen utspelar sig i/på.

2 En del av en föreställning.

Salong

där publiken sitter och tittar på pjäsen.

Scenerier

hur skådespelarna rör sig på scenen.

Scenhus

delen av en teater som innehåller sidoscener, scenvind.

Scenmästare

ansvarar för det tekniska arbetet på och runt scenen.

Scenograf

designar och ansvarar för hur dekoren/bilden på scenen ser ut.

Fin människa.

Scenografi

scen-rummets-bildens utformning.

Stick(replik)

replik som motspelaren säger så att skådespelaren vet vad den skall göra eller säga, eller så att teknikerna vet när de skall ändra ljus eller rulla in en boll eller göra något annat.

Sufflering

när skådespelaren tappat bort sig och får hjälp av sufflösen att komma i håg sina repliker

Teknisk koll(ationering)

ibland även kallat inlämning eller modellinlämning. Teamet presenterar en genomarbetad idé med scenografimodell, ritningar och kostymskisser. Mötet är som ett startskott för tillverkningen i verkstäder och ateljéer.

Tapetserare

syr textilier till scenen och klär möbler.

Tillskärare

är den som skär till tyget som ska bli den färdiga kostymen Konstruerar ibland även mönstret baserat på kostymdesignerns skisser och är ofta skräddare också.

Tågvind

Ligger högst upp över teaterns scen och är där linornas skivor/taljor är fästa för att kunna sänka och höja rån/rör över scenen. Norska snorloft.