Processguide kostym

Det här är ett förslag på hur en process kan se ut. jämför process för scenohgrafi.
Se den som en grov mall som byter form och längd beroende på scen och produktionstyp.

Självklart skiljer det sig från person till person och från teater till opera till fri grupp…
Återkom gärna till styrelsen med egna tankar, förslag på uppdateringar, ändringar och synpunkter!

Vi har markerat det som är eget arbeta med ett (E) och det som sker ihop med team/teatern med ett (T)

1. Förfrågan om ett uppdrag (T)

Be  den som frågar specificera storlek och tankar kring produktionen, vilket tidpunkt produktionen kommer sträcka sig över, samt vad ditt ansvarsområde förväntas bli.

Prata med regissör/koreograf om hur ni ser på det eventuella samarbetet och tydliggör hur du ser på din arbetsroll och ditt mandat.

Kolla med arbetsköparen om hur de förväntar sig att du är där under tillverkningen mellan inlämning och repstart – så att det inte krockar med dina övriga uppdrag.

2. Val av projekt. (E)

Dags att öppna kalendern och fundera på om du vill och kan?

Varför gör jag projektet?

Vad förväntar jag mig ?

Vad har jag för eget engagemang, vad driver mig?

Om du inte kan/vill ta uppdraget, kanske det finns nån du kan rekommendera?

-vi vinner alla på att bjussa varandra på jobb och chanser!

3. Skriv på kontrakt (T)

Se kontrakts-checklistan för tips om vad som bör stå med i kontraktet och ta hjälp av TFs personal för att få till ett bra kontrakt och en vettig lön.

Kom ihåg att det första erbjudandet är ett förslag!

Det finns alltid utrymme för förhandling och diskussion. Om de inte kan gå upp i lön, kanske du kan få en assistent? Om de inte har så mycket budget, kanske det finns en deal om lån/samarbete med förråd/verkstäder..Osv osv.

Ta stöd av dina kollegor kring lön och beräkningar kring uppdragets storlek.

4. Inläsning. (E)

Dags att ge dig på materialet.

(Om  ett sådant finns – Om icke är det kanske intressant att påtala detta i kontraktsförhandlingen och att du i så fall tar ett större konstnärligt hittepåansvar än vad avtalet avser).

Dina första intryck: tankar, bilder, känslor, personligt intresse i tematiken.

Vad handlar stycket om?

-tematik, konflikt, vändpunkt?

Var ligger utmaningen?

-tekniskt & konstnärligt

Läs på ordentligt och få din egen uppfattning om materialet innan du träffar någon annan i det konstnärliga teamet för disskussion om form och innehåll.

 

Manus/Libretto-nedbrytning; sök fakta i verket.

Gör ett krysschemat, bryt ner förloppet scen för scen. -tidsförändringar, dag & natt, årstid, byten, vändpunkt ?

Karaktärer och rollbesättning

-sök ren karaktärsfakta i manuset – samla in måttlistor & bilder på aktörerna.

 

Musiken

-vad berättas redan, vad vill du lägga till?

-finns det praktiska begränsningar, rörelse/röstlägen osv?

 

Det praktiska tänket:

Vad behöver de?

Möjlighet till utveckling ?

Överraskning…

5. Rammöte / förutsättningar från producenten (T)

(detta möte kan ha olika namn på olika ställen, se ordlistan)

Mötet då producenten ger det konstnärliga teamet ramarna de har att förhålla sig till.

-ställ alla viktiga frågor!!

-klargör ramarna och de tekniska begränsningar, samt de konsekvenser det får.

-budget?

-arbetstimmar i ateljeér?

-möjlighet till workshopande?

-kostymtekniker under spelperioden?

(alla instutioner åstadkommer olika mycket I förhållande till arbetstimmarna, om du vill öka din förståelse för den du vid tillfället befinner dig kan du be om att få se vad som tidigare åstadkommits med liknande förutsättningar.)

6. Idéskiss / tematik (T)

Möt teamet för fortsatt konstnärligt processande

–analys, abstraktionsnivå, epok -diskutera ert påstående / läsart

Hitta tema / problem i uppsättningen som är snävt nog att visualisera  ex. individ kontra grupp istället för bara ondska.  Påstå något visuellt tidigt, så kan reaktioner på det bli en hjälp att komma vidare!   7. Egen research (E)

Ta in mycket, iaktta det som intresserar, bli inte skrämd av att ännu inte veta vad resultatet ska bli.  Stressa inte!  Samla skisser, bilder, material mm;

-plagg, känsla, stämning, världen, olika spår…allt, allt, allt!  Strukturera världen; -status, färger, snitt,material, detaljer… (våga gå på känsla inte bara logik)  Håll kontakt med teamet! -se & tala om de bilder vi gillar, är vi på samma spår ?  För att få regissören/koreografen konkret, var konkret själv. Visualisera / påstå något!

Ta fram ett första visuellt koncept.

(överväg om det behövs en enkel skiss/collage)

8. Idépresentation. (T)

Teamets första presentation av sin läsart/ideér för de som ska tillverka/producera.

-låt idén som helhet få presenteras innan man börjar titta på ev. problem.

Till detta möte krävs inte skisser eller skissmodell, däremot inspirationsmaterial och en första uppsättningsidé. Men var redan nu tydlig med större behov t.ex snömaskiner, vatten på scenen, blod, video och ev. önskade inköp av helt ny teknik.

9. Fortsatt konceptarbete (E)

Försök formulera en enkel mening som beskriver estetiken ”estetikens slogan”.

Gör en ”skiss till skissen” för ALLA karaktärer: färg, material, siluett. -fortsätt gärna söka inspiration och skissa, fördela dem på karaktärerna

Jobba med hela verket, hela tiden Hur ser öppningen och slutet ut kostymt, nyckelscener eller förändringar?

Skissa, skissa, skissa…. Bolla skisserna mot några av de tidiga idébilderna; har känslan bevarats ?

Sammanställ dina önskemål att presentera på förtekn. koll.

Kolla regelbundet av med teamet att vi är överens.

Hur vet jag vad jag kan få ut av min tillverkningstid?

De flesta ateljéer gör en sån här mer exakt uträkning efter att du lämnat in dina skisser, men det kan ju vara skönt att ändå ha en hum om vad som är rimligt även innan man börjar skissa.

Beroende på teaterns kapacitet kommer du tilldelas ett visst antal timmar i ateljén för tillverkning (detta brukar meddelas på Rammötet).

Vad som räknas in i dessa timmar är olika från plats till plats, (det kan vara allt från renodlad sytid till att även inräkna möten, provningar, skissgenomgång mm.), så det absolut enklaste är att kontakta den aktuella ateljé och be dem uppskatta ungefär hur många kostymer just de skulle beräkna ryms i denna summa.

Bra att nämna i detta samtal är såklart om du tänker dig epok, ändring av ”ready-mades”, massor av detaljer eller annat som kan påverka tidsåtgången. Det kan också vara bra att prata igenom om teatern har någon speciell ram kring hur många provningar man traditionellt räknar med per kostym och om detta fungera/behövas utifrån din idé.

10. Förteknisk kollationering (T)

Dags att presentera dina första enkla skisser eller ref.bilder och inspirationscollage.

Det viktiga att få fram är:

-omfattning och ev. byten

-önskemål om tillverkning kontra inköp

-behov av färgning & patinering…

-behov av modist?

 

Stäm av:

Håller ramarna?

Räcker timmarna ? Vad kan jag förvänta mig ? Vad vill ateljén veta ?

Diskutera kostnader och möjligheter.

11. Fördjupning (E)

Rensa & förtydliga.

Backa & se över alla skisser igen, gå på känsla inte bara logik ! -får du fram det du vill?  Låt det bli snävt & personligt.

Fundera på slutskisserna; hur, strl, material ?

12. Slutskisser (E)

Tydlig och entydig.  Besluta; storlek, papper, teknik, montering Ta med karaktärsnamn, aktörsnamn, ditt eget namn och produktion.

Vi uppmuntrar likadana skisshäften till dig och ateljén, så att kommunikationen kring kostymerna har samma utgångsmaterial (speciellt om ni ska arbeta på distans).

Fyll på med färg- & materialprover, beskrivningar, plaggskisser, konstruktioner, referensbilder… allt du anser behövs för att så tydligt som möjligt kommunicera din idé till ateljén.

13. Teknisk kollationering /Skissinlämning/ Modellvisning (T)

Dags att presentera teamets slutgiltiga idé.

Hur presenterar du skisserna? (be vid behov om ev skärmar/belysning osv.)

Har alla läst manus eller måste vi berätta ? Stämning, vår ingång, entusiasm. Visa förändringar, byten

Försök att ge en så tydlig bild som möjligt av vad ni vill åstadkomma med produktionen.

14. Dissikering (T)

Diskutera skärningar, modeller, snitt, mått och material med ateljén

Besluta & köp eller beställ de material som behövs

Var superkonkret med vad du vill få fram, hur du föreställer dig kostymdesignen. Säg till direkt om du tvivlar på något. Öppna för samarbete kring det som fortfarande är olöst.

15. Tillverkningsstart (T)

Följ arbetet i ateljeer.

-hitta ett bra sätt att kommunicera med ateljén

-följ tillverkningen så allt blir som du tänkt dig

-fortsätt samarbetet kring material och detaljval

-närvara på provningar

16. Kollationering (T)

Konceptpresentation för hela ensemblen – ta det långsamt !  Prata inte främst om rollen utan om plaggen, looken! -helheten, stämning, ev. epok.

17. Möte aktörer (T)

Ett bra sätt att få igång kostymprocessen ihop med aktörerna.

Försök att tillsammans med maskören träffa alla aktörer för enskilda samtal några dagar efter kollen. Gå igenom kostymen noggrannare, diskutera karaktärer, aktörens egna ingångar, osv.  18. Repetitioner (T)

-närvara för att upptäcka de svårigheter/nya uppslag som uppkommer under rep.processen.

-fortsätt diskussionerna med regissör, maskör och scenograf; ser det ut som ni tänkt er?

19. Provning (T)

-backa och betrakta.

Innan provningen; Se tillbaka på skissen, vad vill jag uppnå?

Under prov; Se till helheten inte bara detaljer. stressa inte. ev. fota om du kan

Låt även aktören se kostymen på rätt avstånd och i rätt ljus om möjligt.

20. 1a kostym (T)

Genomgång efter 1:a kostym (T)

Teknisk:  Direkt med aktören & ateljén på det som måste måttas av.  Konstnärlig:  Efteråt med enbart regi; vad funkade?  hur såg det ut?  Ateljén:  Nästa morgon för att gå igenom de beslutade förändringarna.

Det kan ibland vara en bra idé att direkt efter 1a kostym, ställa upp alla på scenen och snabbt gå igenom en och en med skräddare och koreograf/ regissör . Det är en sällsyn chans att få möjlighet att göra en “massprovning” då du ser alla samlade I grupp.

 

21. Rep i kostym & scenografi (T)

Se helheten Låt det smälta in Sprid inte den ev. egna oro till övriga teamet innan du vet vad du själv tycker Ge det lite tid innan du agerar på saker jag vill förändra.

Fortsätt hålla kontakt i konstnärliga teamet, ser det ut som vi tänkt oss?

 

22. Premiär (T)

 

23. Efter premiär (T)

Se på ditt eget arbete. Titta kallt. Se föreställningen igen. Försök att se den med rena ögon och ihop med den tänkta publiken. Vad ser du? Hur blev det? Hur gick det till? Vad var planerat, vad blev bra av en slump?

Denna processmall är i grunden anpassad för institutionsprocesser, om du arbetar med fria grupper, dans eller nåt annat spännande fritt projekt kan det gå till på helt andra sätt 🙂