Processguide Scenografi

Det här är ett förslag på hur en process kan se ut. jämför process för kostymdesign.
Se den som en grov mall som byter form och längd beroende på scen och produktionstyp.

Självklart skiljer det sig från person till person och från teater till opera till fri grupp…
Återkom gärna till styrelsen med egna tankar, förslag på uppdateringar, ändringar och synpunkter!

Vi har markerat det som är eget arbeta med ett (E) och det som sker ihop med team/teatern med ett (T)

1. Förfrågan om ett uppdrag (T)

Dags att öppna kalendern och fundera på om du vill och kan?
Be  den som frågar specificera storlek och tankar kring produktionen, samt vad ditt ansvars område förväntas bli.
Prata med regissör/koreograf om hur ni ser på det eventuella samarbetet och tydliggör hur du ser på din arbetsroll och ditt mandat. Kolla med arbetsköparen om hur de förväntar sig att du är där under tillverkningen mellan inlämning och repstart – så att det inte krockar med dina övriga uppdrag.

2. Val av projekt. (E)

Varför gör jag projektet? Vad förväntar jag mig ? Vad har jag för eget engagemang, vad driver mig?
Om du inte kan/vill ta uppdraget, kanske det finns nån du kan rekommendera?
– Vi vinner alla på att bjussa varandra på jobb och chanser!

3. Skriv på kontrakt (T)

Se kontraktschecklistan för tips om vad som bör stå med i kontraktet och ta hjälp av TFs personal för att få ett vettigt och bra kontrakt och lön.

Kom ihåg att det första erbjudandet är ett förslag, det finns alltid utrymme för förhandling och diskussion. Om de inte kan gå upp i lön, kanske du kan få en assistent? Om de inte har så mycket budget, kanske det finns en deal om lån/samarbete med förråd/verkstäder. osv osv.

4. Inläsning. (E)

Dags att ge dig på materialet.
(Om ett sådant finns – Om icke är det kanske intressant att påtala detta i kontraktsförhandlingen och att du i så fall tar ett större konstnärligt hittepåansvar än vad avtalet avser).

 • Dina första intryck: tankar, bilder, känslor, personligt intresse i tematiken.
 • Vad handlar stycket om? -tematik, konflikt, vändpunkt?
 • Var ligger utmaningen?  -tekniskt & konstnärligt
 • Läs på ordentligt och få din egen uppfattning om materialet innan du träffar någon annan i det konstnärliga teamet för diskussion om form och innehåll.
 • Manus/Libretto-nedbrytning; sök fakta i verket.
 • Gör ett krysschemat, bryt ner manuset scen för scen. -tidsförändringar, dag & natt, årstid, byten, vändpunkt ?
 • Sök rena rums-fakta i manuset.
 • Vilka miljöer beskrivs i manus?
 • Ifrågasätt: Behövs dom, vad vill DU visa/göra?
 • Musiken -vad berättas redan, vad vill du lägga till? -finns det praktiska begränsningar, rörelse/röstlägen osv?
 • Det praktiska tänket: Vad behöver de?    Möjlighet till utveckling ?    Överraskning…

5. Rammöte / förutsättningar från producenten (T)

(detta möte kan ha olika namn på olika ställen, se ordlistan)
Mötet då producenten ger det konstnärliga teamet ramarna de har att förhålla sig till.

 • Ställ alla viktiga frågor!!
 • Gå igenom tekniska begränsningar
 • Klargör ramarna och de konsekvenser det får
 • Möjlighet till workshopande?
 • Budget?
 • Arbetstimmar i verkstäder?
 • Scentekniker under spelperioden?
 • Vid turné vilka förutsättningar i form av tekniker och scenernas utformning?

(Alla institutioner åstadkommer olika mycket I förhållande till arbetstimmarna, om du vill öka din förståelse för den du vid tillfället befinner dig kan du be om att få se vad som tidigare åstadkommits med liknande förutsättningar.)

6. Idéskiss / tematik (T)

Möt teamet

–analys, abstraktionsnivå, epok -diskutera ert påstående / läsart

Hitta tema / problem i uppsättningen som är snävt nog att visualisera  ex. individ kontra grupp istället för bara ondska.

Påstå något visuellt tidigt, så kan reaktioner på det bli en hjälp att komma vidare!

7. Egen research (E)

Ta in mycket, iaktta det som intresserar, bli inte skrämd av att ännu inte veta vad resultatet ska bli.
Stressa inte!  Samla skisser & bilder;

-rum, känsla, stämning, världen, olika spår allt, allt, allt!  Strukturera världen; -färger, material, detaljer… (våga gå på känsla inte bara logik)  Håll kontakt med teamet! -se & tala om de bilder vi gillar, är vi på samma spår ?  För att få regissören/koreografen konkret, var konkret själv. Visualisera / påstå något!

Ta fram ett första visuellt koncept.

(överväg om det behövs en enkel modell/skiss/collage)

8. Idépresentation. (T)

-teamets första presentation av sin läsart/ideér

försök låta idén som helhet få presenteras innan man börjar titta på ev. problem.

9. Fortsatt konceptarbete (E)

Försök formulera en enkel mening som beskriver estetiken.  ”estetikens slogan”

”Skiss till skissen” för alla miljöer: färger, material

-fortsätt plocka bilder /skissa

Jobba med hela verket, hela tiden

Hur ser öppningen och slutet ut, rumsligt, nyckelscener eller förändringar?

 

Bygg modell, gör första ritningar

Skissa, skissa, skissa…. Bolla skisserna mot några av de tidiga idébilderna; har känslan bevarats ?

Kolla med teamet att vi är överens.

Hur vet jag vad jag kan få ut av min tillverkningstid?

De flesta verkstäder gör en sån här mer exakt uträkning efter att du lämnat in dina skisser/modell, men det kan ju vara skönt att ändå ha ett hum om vad som är rimligt även innan man börjar skissa.

 

Beroende på teaterns kapacitet kommer du tilldelas ett visst antal timmar i verkstad för tillverkning (detta brukar meddelas på Rammötet).

Vad som räknas in i dessa timmar är olika från plats till plats, (det kan vara allt från renodlad arbetstid för hantverkare till att även inräkna möten, provningar, skissgenomgång mm.), så det absolut enklaste är att kontakta den aktuella verkstäder och be dem uppskatta ungefär hur många byggda element just de skulle beräkna ryms i denna summa.

 

10. Förteknisk koll (T)

Presentera skisser och modell.

-omfattning, tillverkning

Räcker timmarna ? Vad kan jag förvänta mig ? Vad vill verkstaden veta ?

Diskutera kostnader, möjligheter

11. Fördjupning (E)

-rensa & förtydliga  Backa & se över alla skisser igen, gå på känsla inte bara logik ! -får jag fram det jag vill visa ?  Låt det bli snävt & personligt, jag behöver inte få med alla inspirationsbilder i allt.

Fundera på slutritningar/modell; hur, strl, material ?   12. Slutskisser (E)

-tydlig och entydig.  Besluta; storlek, papper, teknik, montering Vilka ritningar behövs?

Vi uppmuntrar likadana ritningshäften till dig och verkstäderna, så att kommunikationen kring scenografi/rekvisita har samma utgångsmaterial.

(speciellt om ni ska arbeta på distans)

Fyll på med färg- & materialprover, beskrivningar, konstruktioner, referensbilder…

13. Teknisk koll. /Inlämning (T)

Hur presenterar jag modellen Har alla läst manus eller måste vi berätta ? Stämning, vår ingång, entusiasm. Visa förändringar, byten, storyboard… -lämna rekvisitalista

14. Dissekering (T)

Diskutera material, besluta & beställ.

Probleminventera konstruktioner

Var superkonkret med vad du vill få fram, hur du föreställer dig scenografin. Säg till direkt om du tvivlar på något.

Öppna för samarbete kring det som fortfarande är olöst.

15. Tillverkningsstart (T)

Följ arbetet i verkstäder.

-kolla att allt blir som du tänkt dig

-närvara på byggdagar

16. Kollationering (T)

Konceptpresentation för hela ensemblen – ta det långsamt !  Förklara hur scenografin fungerar och är tänkt att användas.

 

17. Möte aktörer (T)

 

18. Repetitioner (T)

-närvara för att upptäcka de svårigheter/nya uppslag som uppkommer under rep.processen.

19. Provbygge (T)

20. Byggdagar (T)

Gå igenom byggdag(ar) innan med berörda chefer och teknikerna. Försök få goda marginaler för justeringar.

21. Rep i kostym & scenografi (T)

Se helheten Låt det smälta in.

Sprid inte den ev. egna oro till övriga teamet innan du vet vad du själv tycker.
Ge det lite tid innan du agerar på saker du vill förändra.

Fortsätt hålla kontakt i konstnärliga teamet, ser det ut som ni tänkt er?
Vad kan och bör justeras?

22. Premiär (T)

23. Efter premiär (T)

Se på ditt eget arbete. Titta kallt. Se föreställningen igen. Försök att se den med rena ögon och ihop med den tänkta publiken. Vad ser du? Hur blev det? Hur gick det till? Vad var planerat, vad blev bra av en slump?

Denna processmall är i grunden anpassad för institutionsprocesser, om du arbetar med fria grupper, dans eller nåt annat spännande fritt projekt kan det gå till på helt andra sätt 🙂