Yrkesfunktioner på kostymavdelningen för film/tv

Scenograf och kostymavdelningen har tagit fram en lista som beskriver olika yrkesfunktioner på kostymavdelningen vid film- och TV-inspelningar.

En arbetsgrupp och en referensgrupp har sett över vilka titlar som är korrekta för olika arbetsuppgifter. Då användningen av titlarna går mer efter det internationella titelsystemet har avdelningen velat förtydliga vilka titlar som används i Sverige och Norden.

Titlarna som beskrivs i dokumentet är:
Kostymdesigner
Assisterande kostymdesigner
Kostymansvarig
Kostymkoordinator
Kostym på plats
Kostymansvarig, statister
Kostymassistent

De tidigare titlarna kostymör och kostymtecknare används inte längre inom film och tv utan har blivit ersatt av kostymdesigner.

Arbetet under en inspelning är i princip alltid det samma men beroende på storlek så varierar omfånget. På en mindre inspelning måste därför färre personer göra samtliga funktioners arbete, vilket innebär längre förberedelsetid, fler timmar, högre arbetsbelastning.