Ytterligare ersättning från Netflix för serien Störst av allt

I dagarna betalar Teaterförbundets Rättighetsbolag ut 2 miljoner kronor i ytterligare ersättning (completer bonus), till de upphovspersoner och utövare som medverkat i Netflix-serien Störst av allt.

Under våren 2020 ingick Teaterförbundet ett avtal med Netflix avseende upphovsrättsersättning för tv-serier producerade i Sverige för Netflix plattform. Avtalet var det första i sitt slag mellan förbundet och en streamingtjänst.

Avtalet innebär att det utöver den inledande ersättningen även betalas ut en ersättning baserad på hur många som har tittat på programmen. När en viss nivå för ett antal genomförda strömningar av en serie uppnås, utbetalas ett belopp som anges i avtalet, en så kallad ”completer bonus”.

– Det är fantastiskt roligt att serien har nått sådana stora framgångar att våra yrkesgrupper nu får ytterligare ersättningar för sina prestationer. Vi är väldigt glada att vi kunde teckna detta avtal med Netflix och därigenom möjliggöra för rättighetshavarna att ta del av produktionernas framgångar, säger Christine Strindberg, vd för Teaterförbundets Rättighetsbolag.