500 miljoner till kulturbranschen fördelade – många yrkesgrupper utan stöd

I veckan kom beskedet om hur de 500 miljonerna till kulturbranschen ska fördelas. Aktörer på kulturområdet kan nu söka pengar från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Filminstitutet, men många yrkesverksamma inom kulturområdet kan inte ta del av dessa medel.

– Det är positivt att pengarna nu kan sökas av våra medlemsgrupper, där många står helt utan försörjning på grund av pandemin. Vi har redan väntat för länge och nu är det avgörande att pengarna kommer ut snabbt. Sedan summan beslutades har situationen förvärrats för många yrkesverksamma inom kultur och media. Det kommer behövas ytterligare pengar snart, samtidigt som även regioner och kommuner måste kliva in och ta ansvar för kulturen, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Vi saknar också ett stöd till de yrkesgrupper som inte omfattas av dessa medel, men som står utan försörjning i och med de inställda föreställningarna och film- och tv-produktionerna. Redan idag har vi ett underskott på kvalificerad teknisk personal till filminspelningar och scenuppsättningar. De här yrkesgrupperna är helt avgörande för produktionerna och måste få stöd att hålla sig flytande, så att kompetensen inte går förlorad. Det handlar om frilansande tekniker, filmarbetare, tillverkare och maskörer bland annat. Om inte kulturpolitiken kan ta ansvar för alla yrkesgrupper inom sektorn kommer vi att få en onödigt lång startsträcka när det här är över, säger Simon Norrthon.