A-kassan behöver reformeras!

Tidigare studier visar att färre kulturskapare har erhållit stöd från a-kassan under den senaste tioårsperioden jämfört med övriga befolkningen.

Orsaken är främst ändrade a-kasseregler men även att alltfler tvingas starta eget. A-kassereglerna måste därför ändras så att de blir bättre anpassade till en växande frilansmarknad och främja utvecklingen inom den kreativa sektorn.

Det påpekade Teaterförbundet för scen och film i en skrivelse till Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark med anledning av coronapandemin.

Här kan du ladda ner skrivelsen.