Akt nr 2-2012

Teaterförbundet förr och nu!

Teaterförbundet har alltid värnat konsten och villkoren för de yrkesverksamma. Landvinningarna är många från det att förbundet tog sina första stapplande steg 1894.

Det här numret innehåller ett tema om facklig solidaritet förr och nu. Akt tecknar Teaterförbundets historia och talar med medlemmar om hur de ser på framtiden.

Mål att jämställa frilansare med fastanställda på Borås stadsteater

I en tid när fasta tjänster är sällsynta har frilanslivet blivit norm – på gott och ont.

Borås Stadsteater har inrättat en särskild stol för frilansarna i det lokala fackliga arbetet för att öka deras inflytande. Det är en omedelbar väg till medbestämmande på teatern.

Akt träffar två unga skådespelare som tagit steget in i det fackliga arbetet.

Gertrud skapar opinion med dramatik

När Gertrud Larsson var 14 år arresterades hon som trädkramare i Bohuslän. Hon var miljöaktivist. Idag skriver hon förvaltningskomedier, en egenuppfunnen genre. Med hjälp av pennan vill Gertrud Larsson förändra världen.