Behöver du stöd eller kan du bidra?

Fackförbundet Scen & Film har sedan många år tillbaka en Nödhjälps- och understödsfond för stöd till behövande medlemmar. Kan du bidra till fonden är det till stor hjälp för våra medlemmar.

(IN ENGLISH)

De åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen av coronaviruset har varit  helt nödvändiga, men de har inneburit att kultursektorn stannat nästan helt.

Scen & Films medlemmar är till övervägande del frilansare och flera står nu helt utan inkomster. Många är egenföretagare utan möjlighet till stöd från trygghetssystemen.

Fonden har under pandemin öppnats för de medlemmar som hamnat i akut behov på grund av oförutsett inkomstbortfall.

Vi har också öppnat för möjligheten att bidra till fonden för just detta ändamål. Om Du eller ditt företag har möjlighet att bidra är det till stor hjälp.

Ansökan om stöd

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar.

Lämna bidrag

Vi hoppas att du kan stödja vår fond, så att Scen & Film kan hjälpa fler att hålla sig flytande. Alla bidrag är välkomna!

Swisha ditt bidrag till 123 19 194 97.